nieuws

commentaar/ Vernieuwing

bouwbreed

Nu de crisis voor de bouw veel langer duurt dan werd gedacht aan het begin van de malaise, is het voor velen overduidelijk dat het nooit meer zo wordt als het was vóór de crisis. Dat geldt voor de hele maatschappij, maar net zo goed, zo niet sterker, voor de bouw.Een aantal trends laat zien […]

Nu de crisis voor de bouw veel langer duurt dan werd gedacht aan het begin van de malaise, is het voor velen overduidelijk dat het nooit meer zo wordt als het was vóór de crisis. Dat geldt voor de hele maatschappij, maar net zo goed, zo niet sterker, voor de bouw.Een aantal trends laat zien dat de wensen van mensen veranderen. Zo wordt bezit door jongeren ingeruild voor gebruik. Jongeren van nu sparen niet voor een fonkelnieuwe auto of huis, maar nemen een halfjaar vakantie om de wereld rond te trekken. Ervaring is voor hen belangrijker dan bezit. Sterker nog, in het huidige tijdsgewricht is bezit, en dan vooral huizenbezit, alleen maar risicovol.De jongere generaties willen dan ook geen huis kopen, ze willen wonen los van eigendom. Ze willen zeker in steden geen eigen auto, maar wel op afroep beschikken over een auto.In hun nieuwe boek ‘Samen sneller slimmer, innoveren in de bouw’ laten lector innoverend ondernemen aan de Haagse Hogeschool, Gertrud Blauwhof, innovatiemanager bij Rijkswaterstaat Ben Spiering en econometrist Willem Verbaan legio voorbeelden zien van trends en hoe daar in de bouw mee omgegaan kan worden.De bouw zelf is wat dit betreft in een nieuwe fase in de crisis aanbeland. In het begin van de crisis was de reactie vanuit de bouw nog dat het slechts om een conjuncturele dip zou gaan die door de overheid even opgelost zou moeten worden. Nu ziet iedereen wel dat de overheid domweg het geld niet heeft of niet langer wil geven.Dat maakt het voor de sector zelf noodzakelijk om zich aan te passen aan de nieuwe maatschappij en de nieuwe vraag die ontstaat. Gelukkig zijn heel veel bedrijven daar allang van overtuigd en druk bezig de nieuwe wegen in te slaan.De enkeling die het nog niet door heeft en denkt op de oude voet door te kunnen, zal geen lang leven beschoren zijn. Vernieuwing is niet langer een hype, maar een must.

Reageer op dit artikel