nieuws

Commentaar / Maatregelen

bouwbreed Premium

De Miljoenennota en de doorrekeningen van het Centraal Planbureau geven nauwelijks zicht op een spoedig herstel van de bouwmarkt. Integendeel. Wie goed leest, valt direct op dat alleen al door het niet compenseren van de prijsstijgingen de komende jaren de investeringen in infrastructuur zo’n 1,6 miljard lager zullen liggen.


De plannen rond de Nederlandse Investeringsinstelling die moeten zorgen voor geld van institutionele beleggers voor de noodzakelijke investeringen in onder meer infrastructuur, zijn nog in een pril stadium en volgens de trekker van de Actieagenda, Tjerk Kroes, niet verleidelijk genoeg om pensioenfondsen al direct mee te krijgen. Voor de Nederlandse Hypotheekinstelling, die banken meer armslag moet geven doordat zij hun hypotheekportefeuille gedeeltelijk weg kunnen zetten, geldt dat Brussel het nog moet goedvinden. De allerbelangrijkste factor op dit moment is het consumentenvertrouwen. Dat vertrouwen komt met deze Miljoenennota niet snel terug. De koopkrachtcijfers voor 2013 zijn over de hele linie negatief. Voor 2014 lijken de cijfers iets beter, zeker voor werkenden, maar het gaat om een gemiddelde. Door de algemene heffingskorting en de arbeidskorting inkomensafhankelijk te maken, stijgt voor de middeninkomens de belastingdruk effectief van 42 naar 45 procent. Voor de iets hogere middeninkomens zelfs van 52 naar 59 procent. Dat schept bepaald geen vertrouwen. Maar zelfs als het consumentenvertrouwen terugkeert en ook de bedrijven weer gaan investeren, dan nog zal het minstens nog één tot anderhalf jaar duren voordat de bouw daarvan gaat profiteren. Het is dus zaak om alles in het werk te stellen die periode zo goed mogelijk te overbruggen zodat er voldoende bedrijven en vaklieden overblijven om aan de vraag naar onder meer woningen te kunnen voldoen. Het minste dat de politiek kan doen, is de in het verleden effectief gebleken maatregel van het lage btw-tarief voor onderhoud niet te stoppen per 1 maart komend jaar, maar door te laten lopen tot eind 2014. Dat helpt een deel van de bouw dan komend jaar door.

Reageer op dit artikel