nieuws

Broos herstel voor sector technologie

bouwbreed

De technologische industrie verwacht voor dit jaar een omzetgroei van 2 procent. Van structureel herstel is volgens de bedrijven in de sector nog geen sprake.

Twee procent omzetgroei verwacht

Met een verwachte groei van 2 procent doen de technologiebedrijven het beter dan vorig jaar. Toen was sprake van een omzetdaling van 5,7 procent. Het cijfer – afkomstig uit de conjunctuurenquête van brancheorganisatie FME – ligt echter wel iets onder de prognoses van eerder dit jaar.

“Blijkbaar is de terugkeer van de groei later gekomen dan verwacht”, concludeert FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming.

Overigens zal lang niet elke bedrijf in de technologische industrie dit jaar groei doormaken. Sterker nog, 31 procent van de ondernemers houdt rekening met een afname van de omzet. 24 Procent gaat uit van een gelijkblijvende omzet.

Waar sprake is van groei, komt deze vooral uit de export. Dezentjé Hamming: “Export is nog steeds de reddingsboei voor de economie.”

Van volledig herstel van de economische crisis is volgens haar nog geen sprake. In 2009 leverde de sector bijna 23 procent van zijn omzet in. In 2010 en 2011 werd weliswaar veel van het verloren geraakte terrein goedgemaakt, in 2012 volgde weer een terugslag.

“Er is zicht op economisch herstel, maar dat herstel is broos. Consistent langjarig industriebeleid is daarom cruciaal”, zegt de FME-voorzitter. “Het is de taak van de overheid zich hard te maken voor een eerlijk speelveld, zodat Nederland internationaal kan blijven concurreren. Exportfinanciering blijf ook een knelpunt, bijvoorbeeld in de scheepsbouw. Zo zou het kabinet er goed aan doen een tandje bij te zetten op het gebied van exportkredietverzekeringen.”

Positief gestemd zijn de metaal- en techniekbedrijven vooral over de eigen investeringen, een belangrijke voorwaarde voor groei. Die zullen dit jaar met gemiddeld 8,5 procent toenemen. Eerder werd nog uitgegaan van 3,5 procent.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels