nieuws

Bouw negeert groot deel renovatiemarkt

bouwbreed

De ontwikkeling van concepten voor verbetering van bestaande bouw vergemakkelijkt de renovatie-opgave. Vooral voor corporaties, waarvoor de concepten meestal worden bedacht. Dat is niet genoeg, want zo blijft circa twee derde van de woningvoorraad buiten beeld.

Verschillende bouwbedrijven, maar ook toeleveranciers melden in toenemende mate kansen te zien in renovatie. Temeer welkom nu de vraag naar nieuwbouw is gekrompen. Maar de aanbieders van nieuwe concepten richten zich op een beperkt deel van de markt: de institutionele opdrachtgevers. Voor woningen betreft het vooral corporaties.

Dat sluit aan bij de manier van werken die ze gewend zijn. De groten floreerden door zaken te doen met grote, professionele opdrachtgevers. In de bestaande woningvoorraad gelden andere verhoudingen. Hier moet de bouw de weg weten vinden naar de particuliere eigenaren. Die bezitten de meeste woningen en daaraan is veel werk te doen.

Platform31 maakte in een recent rapport gewag van een steeds grotere achterstand in het particuliere woningonderhoud. Ook op energiegebied moet veel gebeuren. Het doel om de gebouwde omgeving energieneutraal te maken, valt niet te bereiken met alleen corporatiewoningen.

De weg richting energieneutraliteit is voor de meeste particuliere woningbezitters onvermijdelijk lang. Een energiesprong zoals een aantal grote bouwpartijen overeenkwamen voor 110.000 corporatiewoningen, zal de particulier gezien de hoge investering niet gauw in één keer maken. Daarom zijn slimmere concepten nodig, die even kostenefficiënt zijn en bovendien stapsgewijs te realiseren.

Zoals Ed Nijpels afgelopen week in deze krant weer eens onderstreepte, is het voor de woonconsument erg moeilijk om een goed totaaladvies te krijgen voor verbouwingen en energiemaatregelen. De meeste bedrijven hebben de consument op dit gebied weinig te bieden. Een goed beeld krijgen van de verschillende maatregelen die mogelijk zijn, inclusief alle kosten en baten daarvan en vervolgens opmaat een plan van aanpak ontwikkelen. Dat is wat hard nodig is, maar nog zo goed als onmogelijk.

Een voorbeeld van een oplossing hiervoor, groeit in Enschede. Een bedrijvenconsortium gaat onder de naam Reimarkt pasklare renovatieconcepten aanbieden voor particulieren, op verschillende niveaus, van kleine ingrepen tot totale renovaties. Zo komt de mogelijkheid in beeld van een renovatie in stappen die liggen binnen het per keer beschikbare budget. Stappen die bovendien in een logische volgorde kunnen worden gepland. Altijd op een gunstig moment, zoals corporaties dat ook doen. Waarbij energiebesparing bijvoorbeeld wordt gekoppeld aan toch noodzakelijk groot onderhoud of voor verbetering. Zo valt te komen tot een reeks stappen die elkaar in doeltreffendheid niet ondermijnen (het zogeheten no regret-principe). Verspreid over een langere periode groeit de woning naar een hoger niveau.

De Reimarkt is een voorbeeld van een nieuwe aanpak. Mogelijk ontstaan in de toekomst meer van dergelijke consortia, die elkaar beconcurreren. Of stappen begeleidings- en bemiddelingsbureaus in dit gat in de markt. Voor het maken van offertes volstaan dan, op zijn minst voor een belangrijk deel, prijslijsten met vaste concepten.

Reageer op dit artikel