nieuws

Bedrijfsterreinen moeten verzakelijkt worden

bouwbreed

Versnipperd eigendom op bedrijventerreinen zorgt voor leegstand en verloedering. Door beheer en eigendom van de terreinen onder te brengen bij een private partij kan dit probleem worden opgelost. Dat staat in het rapport ‘Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst’ van Platform 31. De basis voor het onderzoek wordt gevormd door zes pilots. Deze waren gericht op het sterker betrekken van private partijen op de langere termijn bij de groei van de waarde van bedrijfsterreinen.

Volgens de samenstellers zijn veranderende publiek-private verhoudingen noodzakelijk om te voorkomen dat bedrijventerreinen verpauperen. Ze wijzen er op dat hiervoor een lange adem nodig is. Bovendien is voor deze zogeheten verzakelijking een ingrijpende cultuuromslag nodig op het punt van onder meer het gebruik van de gebieden. Verzakelijking biedt zowel soelaas voor nieuwe bedrijfsterreinen als voor bestaande, zo staat in het onderzoek.

Van belang daarbij is dat er meer wordt geïnvesteerd in herontwikkeling en transformatie. Met minder subsidie is herstructurering nog steeds mogelijk. Daarbij speelt de beheerder van een bedrijventerrein dan wel een cruciale rol.

Ook moeten vraag en aanbod van bedrijfsterreinen meer met elkaar in evenwicht komen. De rapporteurs pleiten voor een relatieve schaarste aan nieuwe bedrijfsterreinen. “Dit is een strikte voorwaarde om publieke en private investeringen mogelijk te houden”, zo stellen ze vast. Bovendien constateren ze dat veroudering van bedrijventerreinen niet alleen een zaak van de overheid is maar evengoed van private partijen. “Pas als dit wordt erkend, heeft verzakelijking van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen echt toekomst.”

Daarom luidt een van de aanbevelingen in het rapport dat regionale ontwikkelingsmaatschappijen en fondsen meer dan tegenwoordig het geval is, moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Verder wordt geadviseerd energiemaatschappijen te betrekken bij de vraag naar duurzame energiebronnen.

Reageer op dit artikel