nieuws

Mkb-vriendelijk beleid aanbesteden raakt in

bouwbreed

De jarenlange klachten van mkb-bedrijven die zich achtergesteld voelden bij openbare aanbestedingen, lijken vruchten af te werpen. Hoe langer hoe meer lagere overheden gaan een mkb-vriendelijk aanbestedingsbeleid ontwikkelen.

De uitreiking van MKB Infra Aanbestedingsaward begin dit jaar aan de gemeente Nijmegen, lijkt bij andere overheden iets in beweging te hebben gezet. Nijmegen kreeg de prijs als meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken. De gekozen aanbestedingsprocedures, de bijbehorende gunningscriteria en de objectieve manier van beoordelen van prijs en kwaliteit, waren de redenen voor de prijs.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben nu het voorbeeld gevolgd en nieuwe regels voor aanbestedingen door de provincie vastgesteld. Hierdoor krijgt het midden- en kleinbedrijf meer mogelijkheden om in aanmerking te komen voor opdrachten.

Het college geeft hiermee ook nog eens uitvoering aan het coalitieakkoord 2011-2015 ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’, waarin wordt gezegd dat het mkb meer kansen moeten krijgen bij provinciale aanbestedingen.

De provinciale aanbestedingsregels zijn ook aangepast naar aanleiding van de nieuwe Aanbestedingswet die per 1 april van dit jaar in werking is getreden. Ook daarin is leidraad dat het mkb meer kansen moet krijgen.

Aanbestedingsregels

De provinciale drempel voor meervoudig onderhandse aanbesteding van werken wordt verhoogd van 200.000 euro naar 1,5 miljoen. Hierdoor worden de mogelijkheden voor mkb-bedrijven om in te schrijven op aanbestedingen vergroot. De nieuwe aanbestedingsregels van de provincie treden in het najaar in werking.

Eerder was het de provincie Limburg die als beleid heeft om het lokale en regionale bedrijfsleven, meest mkb-bedrijven, meer kansen te geven bij aanbestedingen.

Ook een aantal gemeenten is inmiddels druk in de weer om een dergelijk beleid op te zetten. Daarbij blijft altijd een valkuil dat transparantie en objectiviteit gegarandeerd moeten zijn. Dat lijkt te lukken.

Reageer op dit artikel