nieuws

Bouwers investeren meer in onderwijs

bouwbreed

Niets doen is geen optie. Hoewel er al allerhande initiatieven zijn om de interesse van leerlingen in techniek en bouw aan te jagen, moet het Techniekpact alle activiteiten naar een hoger plan tillen. Met het Techniekpact willen zestig partijen uit onderwijsveld, regionale en landelijke overheid, werkgevers en werknemers de initiatieven van techniek in het onderwijs structureren. Minister Kamp (economische zaken) stuurde de plannen afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer.

Volgens de prognoses heeft de techniek vanaf 2016 een tekort van 160.000 vakmensen. Hoewel het nu nog sappelen is en de ontslagen links en rechts vallen, moeten straks jaarlijks 30.000 techneuten meer de arbeidsmarkt op. De bouw en de technieksector zagen die bui al eerder hangen en hebben allerhande initiatieven opgestart. Leerlingen van het basis-, voortgezet-, hoger- en beroepsonderwijs krijgen stages en excursies aangeboden, scriptieprijzen zijn in alle soorten en maten verkrijgbaar, er is een maquettewedstrijd voor basisschoolleerlingen, docenten worden door bedrijven bijgespijkerd over de jongste innovaties, bedrijven leveren gastdocenten voor allerhande opleidingen. Allemaal om de werknemers van morgen alvast aan te trekken. De eerste effecten zijn al te zien, de technische opleidingen meldden afgelopen maandag dat ze 20 procent meer studenten zien komen. Toch is het nog niet voldoende om aan de voorspelde behoeften van de komende jaren te voldoen.

“Er zijn al heel veel initiatieven”, beaamt Theo Andrea, “toch is er nog een duidelijke meerwaarde voor het Techniekpact. Andrea is regiomanager bij Fundeon en projectleider van Techniek Doet, een project dat de plannen van onder andere het Techniekpact concreet moet maken. Zo heeft het bedrijfsleven jaarlijks duizend beurzen toegezegd voor studenten in onder meer de chemiesector en de watersector. “Het helpt dat de rijksoverheid nu aan tafel zit”, legt Geertruid van Erp van VNO-NCW uit. “Tot op heden is er een btw-verplichting voor activiteiten vanuit publiek-private samenwerking. We hebben gevraagd of die niet kan worden afgeschaft. Daar gaat de overheid nu naar kijken, die lijnen zijn nu veel korter.”

Winstpunt

Andrea noemt nog een ander winstpunt van het Techniekpact. “Techniek- en bouwbedrijven roepen al jaren dat techniek aandacht moet krijgen in het basisonderwijs. Al die initiatiefjes zijn slechts een druppel op een gloeiende plaat. Binnen het Techniekpact is nu afgesproken dat techniek een vast onderdeel van het curriculum moet worden. Omdat het ministerie van Onderwijs aan tafel zit, kunnen er eindelijk stappen gezet worden.” Alles wat helpt om techniek onder de aandacht te brengen is relevant, denkt Andrea. “Techniek in het onderwijs moet blijvend hoog op de agenda om op lange termijn de arbeidsmarkt goed te laten functioneren.”

Bedrijven hebben op meerdere fronten een belang om mee te werken. “Bedrijven zien in de eerste plaats het algemeen belang van goedopgeleide werknemers”, constateert Andrea. “Daarnaast is het ook een wervings- en marketinginstrument.” Bouwbedrijven hebben inmiddels ervaren dat studenten die als bbl-student een bedrijf binnenkomen, blijven hangen als werknemer. Het scheelt een moeizame sollicitatieprocedure en het geeft bedrijven de kans om het personeel op te leiden zoals zij dat het liefste zien. “Maar ook voor de naamsbekendheid. Dan zie je ouders van een leerling die het bedrijf voor een eigen verbouwing benaderen.”

Veel initiatieven zijn regionaal georganiseerd. Logisch, vindt Andrea. “Bouwbedrijven geven meestal gastlessen in de eigen vestigingsplaats. Dat is praktisch, want het is niet handig om een werknemer uit Venlo in Drenthe voor de klas te zetten.” Ook de herkenbaarheid van een bedrijf in de eigen stad is van belang, daarnaast speelt de lokale cultuur een rol. “In de noordelijke regio is dat anders dan in bijvoorbeeld Brabant.”

Behoud

Onderwijs is belangrijk voor de aanwas van technische personeel, maar dat kan niet zonder behoud van technisch geschoold personeel, bijvoorbeeld via een bedrijfsopleidingsplan. Andrea: “Dat is de kortste lijn: Vandaag investeren, morgen effect. Je kunt wel met een fanfare via de voordeur allemaal mensen binnenhalen, maar als die meteen weer de achterdeur uitlopen, dan heeft het niet zoveel zin. Dan kun je beter eerst de achterdeur dichtgooien”

Reageer op dit artikel