nieuws

Vijftig banen weg bij Roosdom Tijhuis

bouwbreed

Bij Roosdom Tijhuis verdwijnen circa vijftig van de ruim tweehonderd banen. Door de verslechterde marktomstandigheden in de woningbouw is de omzet met ruim een derde teruggelopen

Omzet Rijssense bouwer valt ruim een derde terug

De onderne ming merkt de gevolgen van de slechte nieuwbouwmarkt. Het lage consumentenvertrouwen en de slechte financieringsmogelijkheden nekken de verkoop aan particulieren en ook de investeringen door woningcorporaties en in de zorgsector stagneren, ziet directeur Martin Companje.

Het aantal personeelsleden lag in het succesvolle jaar 2011 nog op ruim 240. Intussen zijn dat er al circa 25 minder. In 2012 liep de omzet flink terug. De verwac hting is dat de omzet de komende jaren stabiliseert op het huidige niveau. Het is volgens Companje zaak de organisatie hieraan aan te passen .

Buiten thuisbasis Rijssen heeft Roosdom Tijhuis nog vestigingen in Almelo en Capelle aan den IJssel. Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Almelo sluit echter in het kader van de aangekondigde reorganisatie. Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis West in Capelle aan den IJssel wordt versoberd tot een vooruitgeschoven post van Roosdom Tijhuis Rijssen.

Ook in Rijssen zelf wordt gesneden. Op het programma staan een inkrimping van het personeelsbestand en vereenvoudiging van de organisatiestructuur bij Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Rijssen en de eveneens op de thuisbasis gevestigde Beheermaatschappij Roosdom Tijhuis. De reorganisatie is voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad. Die heeft volgens het bedrijf positief geadviseerd. De boventallige werknemers krijgen een ontslagregeling aangeboden. Opties zijn een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden of een individuele ontslagprocedure bij het UWV.

Regiobestuurder Bob Hey van FNV bouw toont zich verbaasd dat de vakbond nog niet over de op handen zijnde reorganisatie is geïnformeerd. Omdat dit moet bij collectief ontslag voor meer dan twintig personeelsleden, gaat hij ervan uit dat sprake is van een vooraankondiging. Volgens Companje is echter met de betrokken werknemers al gesproken over hun boventalligheid. Hij onderstreept dat de ontslagen vallen bij vier verschillende bv’s binnen de onderneming en dat aan de in deze omstandigheden geldende eis van een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad is voldaan.

Reageer op dit artikel