nieuws

Nasleep Chemie-Pack duurt nog jaren

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant buigt zich over de aanbestedingsvorm voor sanering van het terrein rond Chemie-Pack. De brand van begin 2011 zorgde voor 
8 hectare saneringsgebied dat vanaf volgende zomer wordt behandeld.

Provincie zoekt naar aanbestedingsvorm voor megasanering

< Vervolg van pagina 1

Projectmanager Jan Bovendeur van de provincie beoogt een innovatieve aanpak van de sanering: “Het is een uniek project. Een grondige sanering staat bovenaan, maar die willen we zo kostenefficiënt als mogelijk uitvoeren. Innovatieve oplossingen voor een slimme aanpak van de sanering krijgen daarbij de ruimte.”

Het beperken van hinder voor de omliggende bedrijven en een strakke planning staan eveneens boven aan de prioriteitenlijst. Samen met clusterdirecteur natuur en milieu Yolande van der Meulen en projectleider Petra Romer bereidt het team zich voor op de komende aanbesteding. Alle (grond-)onderzoeksresultaten zijn openbaar en beschikbaar voor potentiële inschrijvers. Daaruit blijkt dat een waslijst van gevaarlijke chemische stoffen is aangetroffen, waaronder xyleen, naftaleen, tolueen en chloorverbindingen.

De provincie wil het terrein van Chemie-Pack graag zo snel mogelijk weer geschikt maken voor gebruik en betrekt daarbij nu al de omliggende bedrijven. Tijdens enkele marktontmoetingen zijn ideeën gedeeld en de mogelijkheden afgetast. Tijdens die gesprekken heeft het team de vraag op tafel gelegd “wat zouden jullie doen als je het zelf moest betalen?”. Die vraag maakte veel innovatieve ideeën los, zoals de optie van een risicoalliantie. De provincie is van plan te gaan werken met functionele eisen en laat de saneringstechniek aan de markt over.

Afgelopen jaar zijn de bovengrondse opruimwerkzaamheden afgerond en vanaf zomer 2014 volgt de ondergrondse schoonmaak. “De omliggende bedrijven hebben hun bedrijfsvoering ondanks de verontreiniging kunnen voortzetten. De terreinen van Wärtsilä en Chemie-Pack zullen tijdens de sanering bij voorkeur worden geëxploiteerd”, zegt projectleider Romer. “We stemmen de saneringswerkzaamheden zorgvuldig af met de bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven. Verder houden we rekening met hun wensen, want de bedrijven op het schiereiland hebben allemaal uitbreidingsplannen. Martens en Van Oord heeft geopperd het bestaande goederenspoor door te trekken tot aan de noordelijke insteekhaven.”

Eerst moet de ondergrond worden schoongemaakt en met de bestemming ‘industriegebied’ hoeft dat niet brandschoon te zijn. De voorgestelde aanpak zal pragmatisch zijn; waar de vervuiling 10 centimeter is doorgedrongen, wordt 10 centimeter afgegraven. De doelstelling is wegnemen van humane risico’s, geschikt maken voor gebruik als industrieterrein en een stabiele eindsituatie in het grondwater.

De vervuiling strekt echter minder ver dan gedacht, want de chemicaliën hechten niet aan de bovengrond en een kleilaag op 3 meter houdt tot nu toe alles tegen. Het speciaal aangelegde beheersingssysteem voorkomt verdere verspreiding van verontreiniging.

“Alle regen- en grondwater wordt nu opgevangen, gezuiverd en komt weer schoon in de omliggende sloten en het Hollands Diep. We hebben inmiddels een goed beeld van de omvang en de scenario’s om de vervuiling aan te pakken. Daarbij kun je denken aan in-situ technieken”, vult Van der Molen aan.

De provincie broedt nog op de beste aanbestedingsvorm. De gedachten gaan uit naar een prijsvraag, concurrentiegerichte dialoog of niet-openbare aanbesteding.

Binnen het contract moet ruimte zijn voor overleg en samenwerking, want het terrein kent veel verrassingen. “Niet elke tegenvaller moet uitmonden in een dikke rekening van de aannemer. Een flexibele aanpak moet onderdeel zijn van het project”, is de insteek van Romer. De mogelijkheid om een innovatieve methode uit te proberen behoort tot de mogelijkheden, maar “het is geen onderzoekspark”. Mogelijk kiest Brabant voor een regierol en zal zij een deel van de werkzaamheden zelf begeleiden. Ook de mogelijkheid van een bouwteam wordt onderzocht.

Provincie zoekt naar aanbestedingsvorm voor megasanering

Reageer op dit artikel