nieuws

Milieudefensiewil meebeslissen over bouwplannen

bouwbreed

Bezwaar maken tegen bouwprojecten is moeilijker geworden door de Crisis- en herstelwet. Hans Berkhuizen, directeur van Milieudefensie heeft een nieuwe strategie. Vooraf meepraten.

< vervolg van pagina 1

Milieudefensie heeft kritiek op de laatste aanvulling van de Crisis- en herstelwet. Weinig nieuws, zou je zeggen: actiegroepen klagen wel vaker over simpelere bouwregels.

“Nu is het anders”, benadrukt Berkhuizen. “Dit is een soort vrijbrief om zomaar aan de slag te gaan. Er wordt verwezen naar de Omgevingswet die er nog niet is.”

De bezwaren van Milieudefensie gaan onder meer over soepelere geluidsregels. In acht projectgebieden mogen ontwikkelaars nu tien jaar lang afwijken van de reguliere regels. Helemaal nieuw is dat niet. Voor bouwplannen in de stad gold dat al.

Maar de huidige regels werken niet. Aan meer herrie blootgesteld worden mag namelijk alleen als de binnenstedelijke structuur slechts in beperkte mate verandert. Dat staat op gespannen voet met gemeenten die ontwikkelaars meer ruimte willen geven om zelf met plannen te komen.

Minister Schultz draait haar besluit waarschijnlijk niet terug. Berkhuizen v an Milieudefensie heeft een nieuw doel voor ogen: de Omgevingswet. D e actievoerder pleit voor een verplicht vooroverleg waarin burgers en bedrijven meepraten over bouwplannen. Berkhuizen noemt het natio naal energieakkoord als mooi voorbeeld. Daaraan werkten veertig partijen mee. Is dat niet wat naïef? De wegenbouwer in gesprek met omwonenden en de milieuactivist. De laatste is toch altijd tegen de aanleg van een nieuwe weg? “Dat is misschien beeldvorming. Meestal verzetten wij ons tegen slechte procedures. Daarom winne n we nogal eens. Maar we zijn niet per definitie tegen nieuwe wegen.”

Met de bouwsector heeft Berkhuizen geen problemen. “Wij snappen ook dat de procedures lastig zijn. Met Eneco, BAM en het Havenbedrijf Rotterdam wilden we samen reageren op een concept van de Omgevingswet. Met een verplicht vooroverleg kunnen de procedures aan de achterkant korter. Wie vooraf mee heeft gesproken, mag achteraf niet naar de rechter. Door persoonlijke omstandigheden kwam het er niet van.” BAM kan het verhaal niet bevestigen.De Crisis- en herstelwet maakt verzet tegen bouwprojecten moeilijker, besluit Berkhuizen. “We hebben daardoor minder te zeggen. Maar bouwplannen platleggen willen we niet. Wij willen goede bouwplannen.”

Reageer op dit artikel