nieuws

Herstructurering oplossing voor locaties regio Groningen-Assen

bouwbreed

Herbestemming, herstructurering en verdichting zijn sleutelwoorden om te komen tot stedenbouwkundige ontwikkeling van locaties binnen steden en dorpen in de regio Groningen- Assen. Dat staat in het rapport Nieuwe Kansen #2 van het Innovatieteam regio Groningen-Assen.
Volgens de onderzoekers is leegstand van winkels een groot probleem. Dit kan worden opgelost door de panden geschikt te maken voor woningen voor starters. Hetzelfde kan soelaas bieden onder meer schoolgebouwen, kloosters en kazernes die leeg komen te staan. Daarbij wordt aangetekend dat het niet eenvoudig dit soort panden een woonfunctie te geven, tegelijkertijd stellen de onderzoekers dat het niet onmogelijk is.

Reageer op dit artikel