nieuws

Akkoord over Rijnlandroute

bouwbreed

De Rijnlandroute komt volgend jaar waarschijnlijk als een of meer d&c-contracten op de markt. Zuid-Holland en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen om 14 kilometer weg met 2 kilometer boortunnel uiterlijk 2020 op te leveren.

Rijkswaterstaat en Zuid-Holland werken samen

De weg met twee keer twee rijstroken ontsluit Katwijk richting Leiden en de A4. De afgelopen dertig jaar is gesteggeld over het tracé dat nu via Voorschoten komt te lopen, maar dan wel door twee tunnelbuizen. Pas vorige week zijn de laatste knopen doorgehakt omtrent het tracé en boorproces, bevestigt gedeputeerde Ingrid de Bondt.

“We gaan aan de slag met het grootste provinciale infra-project in Nederland”, meldt ze met gepaste trots. Met de keus van een boortunnel hoopt de provincie op extra draagvlak, zonder al te grote problemen. Bijzonder is dat de tunnel voor 90 procent in Voorschoten ligt, maar de in- en uitritten in Leiden uitkomen. De Bondt verwacht geen al te grote tegenslagen bij de vijftiende tunnel in slappe ondergrond. “Verkeertechnisch is het recht-toe-recht-aan, zonder hele ingewikkelde dingen.” Een van de grootste risico’s die in de ontwerpfase verdere aandacht behoeft is een mogelijke ‘blow out’ tijdens het boren onder het Rijn Schiekanaal. De gedeputeerde wil daarover nog niet te veel kwijt: “De risico’s zijn in kaart gebracht en in principe allemaal beheersbaar.”

Rijk en provincie hebben 825 miljoen euro bijeen gesprokkeld om het project te realiseren en hebben gisteren nadere afspraken gemaakt over samenwerking tijdens de uitvoering. Tien mensen van Rijkswaterstaat versterken het projectteam van de provincie onder leiding van Bert Driesen. De route moet aanhaken op de A44 en A4 en ook op het gebied van tunneltechnische installaties is extra expertise welkom.

De bedoeling is om 2015 met de uitvoering te beginnen en daarvoor nog een jaar te reserveren voor de aanbesteding. Tegelijk moeten nog veel knopen worden doorgehakt. Nog niet duidelijk is of het project in een keer of gefaseerd op de markt komt. Ook de volgorde, contractvorm en gunningseisen zijn nog volop onderwerp van discussie, al bevestigt de gedeputeerde dat de keus voor d&c het meest voor de hand ligt. Ook procedureel moet nog het gehele ontwerpproces worden doorlopen.

Reageer op dit artikel