nieuws

Tweede Kamer nu aan zet

bouwbreed

Minister Blok lijkt bereid maximaal 300 miljoen euro aftrek van de verhuurdersheffing te willen geven aan corporaties die investeren. De 1,7 miljard aan opbrengst in 2017 blijft wel overeind.

Blok bereid tot maximaal 300 miljoen investeringsaftrek verhuurdersheffing

In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft de bewindsman vier varianten waarin investerende corporaties worden ‘beloond’. De investeringsaftrek wordt dan gegeven voor energiebesparende maatregelen, ingrijpende renovatie en herstructurering in krimpgebieden, de vier grote steden en specifiek Rotterdam-Zuid.

Wel wil de minister de aftrek beperken tot 300 miljoen euro. Reden is dat de opbrengst van 1,7 miljard aan verhuurdersheffing recht overeind moet blijven. Dat betekent dat de heffing omhoog gaat. Bij een ongelimiteerde aftrek zou dat niet investerende corporaties veel te veel gaan kosten.

Een van de varianten betreft investeringsaftrek voor energiebesparing. Gemiddeld wil de minister die ongeveer 13 procent van de investering laten zijn. Alleen bij de realisatie van een energieloze woning kan iets meer aftrek worden genoten, 5000 euro op een investering van 30.000.

Voor sloop en nieuwbouw in krimpgebieden rekent de minister met een aftrek van 15.000 euro per gesloopte woning en 15.000 voor een nieuwe woning. Hij wijst er de Kamer wel op dat de aftrek op vervangende nieuwbouw wel eens een verkeerde prikkel kan zijn.

Vraagtekens

Blok zet overigens zelf vraagtekens bij de extra investeringen die de aftrek kan genereren. Uit onderzoeken van Ortec Finance en het Economisch Instituut voor de bouw (EIB) in zijn opdracht, blijken ook die twijfels te hebben bij de extra stimulans. Beide instituten zeggen dat de effecten het grootst zijn bij tijdelijke en niet om structurele aftrek. Dat komt doordat de maatregel nog steeds 1,7 miljard moet opbrengen.

In zijn berekeningen gaat het EIB overigens uit van een aftrekpercentage van 25 omdat alleen dan effecten te verwachten zijn. In termen van productie ziet het EIB het meest in herstructurering, omdat daar weinig verdringing plaatsvindt. Nieuwbouw scoort het slechtst.

De Tweede Kamer is nu aan zet. Bij de behandeling van de Verhuurdersheffing 2014 moet zij zich uitspreken over de varianten.

Reageer op dit artikel