nieuws

Noord-Brabant investeert in groen, energie en innovatie

bouwbreed Premium

Noord-Brabant trekt 475 miljoen euro uit voor projecten op het gebied van duurzame energie, het bevorderen van breedbandverbindingen, natuurontwikkeling en innovaties in het bedrijfsleven. Het geld is afkomstig uit de opbrengst van aandelen Essent. Dat maakt de provincie Noord-Brabant bekend.

Voor de besteding van het geld zijn vier fondsen in het leven geroepen. Het grootste deel van het bedrag gaat naar het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Dit krijgt de beschikking over 240 miljoen euro om samen met publieke en private partijen de ecologische hoofdstructuur te ontwikkelen. Voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie krijgt het Energiefonds Brabant 60 miljoen euro. Het Breedbandfonds Brabant ontvangt 50 miljoen euro. Daarmee moet de aanleg van breedband versneld worden uitgevoerd zodat zowel particulieren als bedrijven aansluiting krijgen op snel internet. Tenslotte gaat 125 miljoen euro naar het Innovatiefonds Brabant. Deze investering is er op gericht innovaties op het gebied van onder meer logistiek en slimme mobiliteit te bevorderen.

De investeringen gebeuren middels revolverende fondsen. Dat wil zeggen dat de provincie uiteindelijk het geld terugkrijgt en het opnieuw investeeert. De Brabantse Ontwikkelings Maarschappij wordt de uitvoerder van de fondsen.

Reageer op dit artikel