nieuws

Het onderzoek

bouwbreed

Verbazingwekkend is de hardnekkigheid van onze minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk om de fusie tussen Noord-Holland, Flevoland en Utrecht per se te willen doorzetten. De provinciebesturen willen niet en de reden erachter, betere samenwerking bij grensoverschrijdende samenwerking, klopt slechts ten dele. Andersom geredeneerd kun je zeggen dat dan maar beter alle provincies opgeheven kunnen […]

Verbazingwekkend is de hardnekkigheid van onze minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk om de fusie tussen Noord-Holland, Flevoland en Utrecht per se te willen doorzetten. De provinciebesturen willen niet en de reden erachter, betere samenwerking bij grensoverschrijdende samenwerking, klopt slechts ten dele. Andersom geredeneerd kun je zeggen dat dan maar beter alle provincies opgeheven kunnen worden want dan bestaan er helemaal geen grenzen meer.

Ook de voorspelde besparing van minstens 70 miljoen op jaarbasis komt gekunsteld over. Als het alleen maar om de besparing gaat, waar blijft dan het wetsontwerp om Tweede en Eerste Kamer te halveren. Dat levert nog meer op dan de vorming van de randstedelijke superprovincie waar Zuid-Holland met het grootste deel van het Groene Hart niet eens bijzit.

Maar niet getreurd. Het bekende schaamlaponderzoek is inmiddels gehouden, zelfs door twee bureaus, Decisio en Andersson Elffers Felix (AEF). Die concluderen allebei dat er voldoende kansen zijn dat de bestaande doelen gehaald worden.

Een zekere argwaan is echter op z’n plaats. Was het niet Hans Andersson van AEF die gefungeerd heeft als architect van Bouwend Nederland? Dat moest en zou de enige bouworganisatie moeten zijn, het ene aanspreekpunt van en voor de overheid. De Tweede Kamer doet er over geruime tijd dus goed aan nog eens goed te kijken naar de fusievoorstellen van Plasterk.

Het toont maar weer eens aan dat onderzoeken ook niet alles zeggen. Dat blijkt nu ook weer uit de zogenaamde verspilling van minstens honderd miljard op infrastructuurprojecten die hoogleraar Bert van Wee heeft berekend voor de Telegraaf.Kennelijk zijn hem onderzoeken ontgaan die aangeven dat ramingen structureel te laag zijn om prestigieuze projecten er bestuurlijk door te kunnen jassen. Ook wordt gemakshalve vergeten dat zeker bij langjarige projecten de bouwkosten in die tussentijd behoorlijk gestegen zijn, soms met enkele tientallen procenten.

Een onderzoek naar de reden achter dit soort flutonderzoek is dringend gewenst.

Reageer op dit artikel