nieuws

Grote delen van Afsluitdijk geschikt voor windmolens

bouwbreed

Met de juiste technische maatregelen kunnen op grote delen van de Afsluitdijk windturbines worden gebouwd. Plaatsing op de dijk zelf brengt de grootste risico’s voor de waterkering met zich mee. Dat concludeert Royal Haskoning DHV op basis van een studie die is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.

Richting het open water nemen de effecten op de dijk van molens af. Plaatsing van windturbines binnen een afstand van 200 meter van kunstwerken wordt afgeraden: bij het omvallen van een windmolen moet het functioneren van de kunstwerken gegarandeerd blijven. Hierdoor moet 4 kilometer dijk ervan gevrijwaard blijven.

Op de overige ruim 27 kilometer is plaatsing van windmolens onder voorwaarden technisch uitvoerbaar. Het grootste probleem vormt het zogeheten falen van de turbine (omvallen, delen die afbreken), waardoor onacceptabele schade aan de kering kan ontstaan. De kans op een ongeluk met een turbine in relatie tot de faalkans van de dijk moet onderwerp zijn van nieuw onderzoek.

Reageer op dit artikel