nieuws

Een bonus in crisistijd, wringt dat niet?

bouwbreed

De bestuurders van de grote bedrijven in de bouw en aanverwante sectoren ontvingen afgelopen jaar voor miljoenen euro’s aan bonussen. In hetzelfde jaar ontsloegen zij honderden werknemers. Wringt dat niet?

Gijs Lokhorst komt er eerlijk voor uit: hij is tegen het verstrekken van bonussen aan bestuurders. In slechte tijden, maar zeker ook in goede tijden.

“Een timmerman krijgt ook geen extra beloning als hij zijn werk goed heeft gedaan. Waarom bestuurders dan wel?”, verklaart de vakbondsbestuurder van CNV Vakmensen zijn aversie. “Je wordt toch betaald naar functiezwaarte en verantwoordelijkheden? Dat geldt voor een metselaar, maar ook voor een directeur.”

Nu de malaise in de bouw een bijzonder zware wissel trekt op de bouwpopulatie – afgelopen jaren gingen al 50.000 arbeidsplaatsen verloren – vindt Lokhorst het zelfs ronduit schandalig dat er bonussen worden uitgekeerd. “Ja, ze zijn hier en daar lager dan het voorgaande jaar. Maar elke bonus is er mijns inziens een te veel. ”

Het ergste vindt hij nog dat degenen die bepalen hoeveel arbeidsplaatsen er worden geschrapt, ook degene zijn die het meeste profiteren van het banenverlies. “Met ontslagrondes worden de kosten verlaagd, waardoor de winst vaak weer toeneemt. En de hoogte van de winst, zo weten we, bepaalt in belangrijke mate de hoogte van de bonus.”

De vraag die de vakbondsman opwerpt is: mag je van bedrijven verwachten dat ze terughoudend zijn met bonussen als ze drastisch in hun personele sterkte snijden. Lokhorst vindt – uiteraard – van wel. Hoe de ondernemingen daar over denken, blijft onduidelijk. Ze gaan niet graag de discussie aan over de beloning van hun bestuurders, blijkt uit een rondgang. Het onderwerp ligt gevoelig. Liever verwijzen ze naar hun jaarverslagen, waarin ze verantwoording afleggen over de uitgekeerde beloningen.

BAM-zegsman Arno Pronk wijst er wel op dat de uitgekeerde bonussen binnen het bouwconcern zelf niet tot discussie hebben geleid. “Er zijn in de aandeelhoudersvergadering geen op- of aanmerkingen over gemaakt”, laat hij weten. “BAM kent een uitgebreid remuneratiebeleid dat in ons jaarrapport ook veel ruimte krijgt, juist omdat wij als onderneming daarover transparant willen zijn. Ik denk ook dat aandeelhouders dat op prijs stellen.”

Of de Raad van Commissarissen van BAM bij het vaststellen van de bonussen expliciet rekening heeft gehouden met het banenverlies, weet Pronk niet. Zeker is wel dat de slechte resultaten van het bedrijf invloed hebben gehad op de hoogte van de variabele beloning. De bestuurders kregen 17,5 procent van hun vaste salaris aan bonus uitgekeerd. “Terwijl dat maximaal 60 procent kan zijn”, aldus Pronk.

Ook Lonneke Wijnhoven, directeur concerncommunicatie van Heijmans, benadrukt dat het bouwbedrijf op de bonusrem is gaan staan. Over het afgelopen jaar werd geen korte termijn variabele beloning toegekend, “aangezien het nettoresultaat negatief was”, zegt zij. Wel volgde uitkering van de langetermijnbonus omdat “bepaalde langetermijndoelstellingen zoals deze in 2009 zijn vastgesteld” werden behaald”. Zo is Heijmans onder andere strategisch sterker geworden.

Onduidelijk blijft ook hier in hoeverre rekening is gehouden met de ontslagrondes binnen Heijmans. De Brabantse aannemer schrapte vorig jaar bij zijn woningbouwdivisie alleen al 250 arbeidsplaatsen.

Voor CNV-bestuurder Lokhorst is inmiddels één ding wel helder: de bonus zal nooit verdwijnen. Hoe slecht het ook gaat met een bedrijf, hoe groot de verliezen ook zijn, er wordt altijd wel wat gevonden om toch een extra vergoeding uit te kunnen keren aan de topmannen en topvrouwen. Jammer, vindt hij dat. De miljoenen kunnen in zijn ogen veel beter worden besteed, zeker in de huidige tijd. “Gebruik het om te investeren in de toekomst van de bouwsector. Of gebruik het om werknemers in dienst te houden. Want dat is de keus die bedrijven kunnen maken: keer ik een bonus uit of houd ik een aantal van mijn werknemers langer aan boord. Mij is wel duidelijk waar de voorkeur van veel bedrijven naar uit gaat.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels