nieuws

Waterschap opent een ‘gasfabriek’ in Olburgen

bouwbreed Premium

De waterzuivering van het Gelderse Olburgen produceert meer energie dan het reinigingsproces verbruikt. De energie komt vrij in de vorm van biogas. Waterschap Rijn en IJssel opent Olburgen vandaag officieel als Energiefabriek.

De Energiefabriek is een initiatief van vijftien waterschappen waarvan Rijn en IJssel er één is. Energiefabrieken houden aan het zuiveringsproces energie over. In het geval van Olburgen gaat het overschot naar aardappelverwerker Aviko in het nabijgelegen Steenderen.

De fabrikant laat al langer dagelijks ruim 2500 kubieke meter afvalwater reinigen in Olburgen. Zuiveringsbedrijf Waterstromen doet dat als dochterbedrijf van waterschap Rijn en IJssel. Waterstromen gebruikt daarvoor een eigen installatie op het terrein van Olburgen. Het gas wat er in vrijkomt gaat direct naar de aardappelverwerker.

“Aviko gebruikt nu ook een deel van het biogas dat vrijkomt uit de zuivering van het afvalwater van andere bedrijven en van particulieren”, zegt Coert Petrie, technisch expert bij Rijn en IJssel. Dat gebeurt door het rioolslib te vergisten. Uit dat slib wordt op Olburgen ook fosfaat teruggewonnen. “Terugwinning van grondstoffen wordt op termijn misschien nog wel belangrijker dan het winnen van biogas”, zegt Petrie.

Ontwikkelingen als decentrale zuivering van afvalwater kunnen het idee van De Energiefabriek in de wielen rijden. Er wordt dan minder afvalwater centraal gereinigd waardoor de productie van biogas daalt. “De terugverdientijd moet daarom zo kort mogelijk zijn”, zegt Petrie. De voorzieningen van Olburgen zijn volgens hem in ruim zeven jaar terugverdiend.

De productie van biogas kan toenemen wanneer agrariërs onder meer mest laten vergisten op het terrein van de zuivering: in een aparte installatie. Mengen met rioolslib is geen optie omdat de verwerkingskosten voor het resterende materiaal daarmee stijgen. “Het restslib moeten we namelijk laten verbranden”, zegt Petrie.

Reageer op dit artikel