nieuws

Somberheid troef over positie op arbeidsmarkt

bouwbreed

Bijna een op de drie deelnemers aan het salarisonderzoek van Cobouw en organisatieadviesbureau Berenschot vindt dat zijn positie op de arbeidsmarkt in 2013 is verslechterd. Vooral 45-plussers ervaren een achteruitgang. Mensen van 30 jaar en jonger signaleren meestal wel een verbetering.

Vooral werknemers van architectenbureaus en aannemers b & u zien hun positie op de arbeidsmarkt verslechteren. Wie werkt bij een aannemer gww is relatief positief.

Dat 30 procent van de geënquêteerden spreekt van een verslechtering van de arbeidsmarktpositie, is een forse stijging in vergelijking met voorgaande jaren. In 2012 en 2011 schommelde dit percentage rond de 10.

Als wordt gekeken naar andere beroepsgroepen, springt het sentiment in de bouw er op dit punt eveneens duidelijk in negatieve zin uit. “Recent onderzoek onder beroepsgroepen als de ICT, fiscaliteit, techniek, chemie en marketing laat zien dat veel minder respondenten een verslechtering van de arbeidsmarktpositie ervaren. Dan gaat het om gemiddeld 16 procent, ongeveer de helft dus”, meldt Hans van der Spek, manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot.

Gevraagd naar de arbeidsvoorwaarden, geeft ongeveer driekwart van de respondenten aan dat deze in 2013 gelijk zijn gebleven in vergelijking met vorig jaar. Ruim 20 procent meent dat sprake is van een verslechtering. Een kleine 10 procent spreekt van een verbetering. Het lijkt in dit verband geen verschil te maken of de geënquêteerde onder een cao valt of niet.

Drie op de tien respondenten geven aan actief op zoek te zijn naar ander werk. Van deze groep wil de overgrote meerderheid overstappen naar een andere werkgever, maar wél graag hetzelfde werk blijven doen. Liefst 80 procent van degenen die op zoek zijn naar ander werk, wil binnen de bouw blijven werken. De meest genoemde redenen om op zoek te gaan naar een andere baan of werkgever, zijn geld/salaris en ontwikkelingsmogelijkheden.

De zorgen nemen over de hele linie toe. De afnemende vraag naar producten en diensten, maar ook bijvoorbeeld bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden zijn aanleiding voor toenemende ongerustheid. Tevens is vrijwel iedereen bezorgd over het feit dat er onvoldoende budget is om beoogde doelen te bereiken.

Bedrijfsreputatie blijft in de bouw van groot belang. Respondenten vinden de reputatie van het bedrijf waarvoor zij werken bijna net zo belangrijk als baanzekerheid en loopbaan- en opleidingsmogelijkheden. Gevraagd naar factoren die van belang zijn om de tevredenheid met het werk te kunnen bepalen, noemt meer dan 90 procent bedrijfsreputatie . Die 90 procent is opvallend hoog, zegt Hans van der Spek van Berenschot: “In de bouw wordt kennelijk veel meer waarde gehecht aan een goede bedrijfsreputatie dan in andere sectoren. Bij IT’ers, bijvoorbeeld, noemt slechts 24 procent de bedrijfsreputatie als bepalende factor voor de mate van tevredenheid. In de marketing ligt dit percentage op 66.”

Het aantal thuiswerkers in de bouw lijkt licht te zijn gegroeid, maar het aantal thuis gewerkte uren blijft stabiel. Een van de vijf respondenten kan een dag, ochtend of middag per week thuis werken, maar verreweg de grootste groep werkt gemiddeld hooguit enkele uren per week thu is. n

BAM populairste werkgever

BAM lost Volker Wessels af als populairste werkgever in de bouw. Dura Vermeer stoomt op naar de tweede plaats. Hierbij de top 10 van bedrijven waar bouwprofessionals graag willen werken. Tussen haakjes de plek op de ranglijst van vorig jaar.
1. BAM (2)2. Dura Vemeer (4)3. Ballast Nedam (3)4. Volker Wessels (1)5. Heijmans (7)6. Strukton (9)7. TBI (6)8. Boskalis (5)9. Van Oord (8)10. Van Wijnen (-)

Volkswagen populair

Dit is aflevering 1 van een vierdelige serie over het jaarlijkse salarisonderzoek van Cobouw en Berenschot. Het is voor het vierde achtereenvolgende jaar dat beide partijen een salarisonderzoek hebben gehouden. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van ontwikkelingen op het gebied van onder meer arbeidsvoorwaarden, arbeidsmobiliteit en de mate van tevredenheid over het werk.

Reageer op dit artikel