nieuws

Graafschade stijgt weer

bouwbreed Premium

De in 2008 ingevoerde graafregels (Wion) leiden nauwelijks tot minder schade aan kabels en leidingen. Het aantal graafschades stijgt mede door de populaire raketboringen. Minister Kamp (economische zaken) overweegt informatieplicht bij nieuwbouw.

Aannemers graven wat af. In 2012 deden zij 420.000 graafmeldingen. Dat is twee keer zoveel als in 2008. Netbeheerders leveren binnen een dag de benodigde informatie aan, leert een evaluatie van minister Kamp over de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (de Wion).

Tot zover gaat het goed. Wie de cijfers beter bestudeert en de evaluatie van minister Kamp er op naslaat, komt echter tot de conclusie dat de Wion niet doet waarvoor hij bedoeld is: het aantal graafschades verminderen. Na een daling tussen 2006 en 2010 stijgt het aantal beschadigingen weer behoorlijk en is het kabelminnend Nederland nagenoeg terug bij af.

In 2012 waren er 37.400 schades. In euro’s uitgedrukt komt dat neer op een kostenpost van 125 miljoen euro. De helft van de geregistreerde graafschades betreft schade aan huisaansluitingen. Aannemers denken dat dit aantal verder zal toenemen. Dat komt omdat er veel glasvezel naar huizen zal worden aangelegd. De steeds populairder wordende raketboringen zouden het aantal schades ook negatief beïnvloeden, omdat daarbij geen zicht meer is op de on dergrond van het boortraject.

Kamp noemt prijsconcurrentie met als gevolg onzorgvuldig graafgedrag ook als oorzaak. De beschikbare informatie over kabels en leidingen kan volgens hem ook beter. Kamp laat het er niet bij zitten en kondigt een aantal maatregelen aan. Zo wil hij opdrachtgevers bij nieuwbouwprojecten verplichten om huisaansluitingen in kaarten op te nemen en mee te leveren bij een graafmelding. In overleg met gemeenten werkt hij dat plan verder uit. Of het ooit tot een verplichting komt, hangt mede af van de kosten die daarmee gemoeid gaan.

De richtlijn “zorgvuldig graven” wordt verder uitgewerkt en er komt er een nieuwe richtlijn voor gestuurd boren. Ook van aannemers verwacht Kamp een bijdrage. Zij zullen afwijkingen beter en vaker moeten melden. Kleinere aannemers krijgen in de toekomst betere informatie over de sancties die er gelden .

Reageer op dit artikel