nieuws

EU streeft naar meer investeren
in groene infra

bouwbreed

De Europese Commissie gaat investeringen in groene infrastructuur stimuleren. Dat kan als vervanger werken voor harde infrastructuur die nodig is om droge voeten te houden.

Het programma Ruimte voor de rivier heeft de Commissie ongetwijfeld voor ogen gestaan bij het schrijven van de nieuwe strategie om groen te gebruiken als bescherming tegen water. “De aanleg van groene infrastructuur is vaak een goede investering voor de natuur, de economie en de werkgelegenheid. Waar dat economisch en ecologisch zin heeft, moeten we streven naar oplossingen die met de natuur samenwerken in plaats van tegenwerken”, zegt milieucommissaris Janez Potocnik.

Door groene infra aan te leggen, wordt ook gedeeltelijk de aantasting van ecosystemen door bouwprojecten verminderd. Bovendien hebben de investeringen vaak een hoog rendement. Uit onderzoek naar herstel van de uiterwaarden langs de Elbe bijvoorbeeld bleken de baten uit de verplaatsing van de dijken, de investeringen in aan overstromingsgebieden aangepast landbouwbeheer en de aanleg van vistrappen tot vier keer hoger te liggen dan de kosten. Daarbij is nog niet eens rekening gehouden met de voordelen op het gebied van recreatie en koolstofuitstoot.

Eind dit jaar wil de Commissie een leidraad uitwerken waarin duidelijk wordt hoe groene infrastructuur in de periode 2014-2020 in de uitvoering van verschillende soorten beleid geïntegreerd kan worden. Ook zal samen met de Europese Investeringsbank een EU-financieringsfaciliteit opgezet worden voor steun aan groene projecten. Daarnaast moet onderzoek worden verricht die betere gegevens oplevert voor ondersteuning van groene infra.

Reageer op dit artikel