nieuws

Energiebesparing vraagt hardere maatregelen

bouwbreed

Willen energiebesparingsdoelen gehaald worden, dan zijn concrete maatregelen nodig. Anders blijven de doelen steken in goede voornemens, maar gebeurt er veel te weinig. Dit blijkt uit discussies rond het Energie-akkoord waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd.

“Je kunt wel opschrijven dat er jaarlijks 300.000 bestaande woningen energiezuinig gemaakt moeten worden, maar als je daar geen harde maatregelen bij stopt, dan blijft het bij mooie woorden”, vindt Sible Schöne, directeur van Hier Klimaatcampagne.

Het goede van de onderhandelingen in de SER, waar de milieubeweging ook bij zit in de persoon van Ron Wit van de Stichting Natuur & Milieu, is dat er overeenstemming is over het gegeven dat Nederland achterloopt op energiegebied. Het is dan ook geen wonder dat in de nu circulerende concepten gesproken wordt over een nationale campagne die komend jaar van start moet gaan om gans Nederland te overtuigen van nut en noodzaak van energiebesparende maatregelen. Ook opwekking van duurzame energie komt aan de orde.

Nieuw erin is dat de plannen niet alleen opgesteld zijn op de noodzaak in verband met het klimaatbeleid, maar ook uit het oogpunt van werkgelegenheid in de bouw- en installatiesector. Ook dat wordt bittere noodzaak genoemd.

Hoe dat dan bereikt moet worden, met name welke maatregelen genomen moeten worden om burgers en bedrijven te verleiden te investeren in energiebesparing, daar is nog geen consensus over.

Daarbij gaat het met name om twee concrete maatregelen die de overheid geld zouden kunnen gaan kosten. In de eerste plaats het koppelen van de hoogte van het huurwaardeforfait aan het energielabel. En in de tweede plaats de mogelijkheid om een hogere hypotheeklening te krijgen voor de financiering van energiebesparing.

“Het is duidelijk dat je een prikkel voor burgers nodig hebt om te investeren. Een lager huurwaardeforfait als je investeert in energiebesparing is zo’n prikkel. Als dat er niet komt, dan gaat het niet vliegen. Dan halen we die 300.000 woningen die minimaal twee labelsprongen moeten maken, niet”, zegt Schöne.

In het concept-akkoord staan nu overigens al de nodige maatregelen waar alle partijen zich wel in kunnen vinden. Zo wordt gesproken over een nationaal plan voor vervanging van oude, energieslurpende installaties en laagrentende leningen uit het revolverend fonds. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om leningen voor energiebepsarende maatregelen terug te laten betalen uit de lagere energierekening.

Ook zijn partijen het erover eens dat in 2016 al een derde van de maatregelen moet zijn uitgevoerd en in 2018 twee derde. Zo niet, dan zullen er extra maatregelen moeten komen. In juli moet het Energie-akkoord er liggen. Dat moet een blauwdruk worden voor de tranistie van Nederland naar duurzame energie. Volgens eerste berekeningen kan het pakket maatregelen ons land fors banen opleveren, zo’n 10.000 per jaar.

Eerder al berekenden SEO en CE Delft dat afhankelijk van het scenario investeringen in energiebesparende maatregelen van 2,5 tot 4 miljard euro per jaar tot een netto werkgelegenheid van 67.000 tot 110.000 arbeidsjaren tot 2020 leiden. Dat zou voor de bouw de uitstroom van nu behoorlijk kunnen dempen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels