nieuws

Cultuurhistorie stiefkind in bestemmingsplannen

bouwbreed

Cultuurhistorie wordt in bestemmingsplannen onvoldoende gewaarborgd, terwijl hiertoe wel een wettelijke verplichting bestaat. Dat blijkt uit onderzoek van de WZNH-adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit.

De organisatie baseert haar bevindingen in het bijzonder op de situatie in Noord-Holland. De verplichting cultuurhistorische waarden te borgen, komt voort uit de modernisering van de monumentenzorg, het zogeheten MoMo-beleid en geldt per 1 januari vorig jaar. Gemeenten hebben tot 1 juli van dit jaar de tijd hun bestemmingsplannen te actualiseren. Ondanks die korte tijd is de cultuurhistorische paragraaf nog altijd niet overal ingevuld. “Er zijn nog niet veel voorbeelden van bestemmingsplannen waarin de cultuurhistorie goed en volwaardig is geborgd”, concludeert het onderzoek. Dat komt vooral doordat het aanpassen van de bestemmingsplannen een andere werkwijze voor gemeenten met zich meebrengt. Daarbij is meer samenwerking vereist tussen de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, monumentenzorg en archeologie. Volgens het onderzoek is integrale begeleiding en beoordeling van ruimtelijke ingrepen nog niet overal een feit.

Reageer op dit artikel