nieuws

Crisis slaat steeds harder toe in Belgische bouw

bouwbreed Premium

Volgens de gisteren verschenen Bouwbarometer mei 2013 van de Belgische aannemersorganisatie Confederatie Bouw gaat het (op enkele uitzonderingen na) verder bergafwaarts met de bouw in België.

Zowel de bouwactiviteit als de werkgelegenheid daalde in het laatste kwartaal van 2012 met 1,3 procent ten opzichte van de laatste drie maanden van 2011. Deze tendens blijkt zich na 1 januari van dit jaar voort te zetten. Volgens de Bouwbarometer is de conjunctuurbeoordeling in de bouwsector verder verslechterd en is bijna een kwart van de aannemers erg somber over de nabije toekomst van hun sector.

Behalve de orderboekjes van de aannemers daalde ook het aantal nieuwe bouwvergunningen. De aannemers hadden in de periode februari-april van dit jaar gemiddeld nog werk voor 5,38 maanden ofwel 0,5 procent minder dan de drie voorgaande maanden. Gehoopt wordt dat deze trend zich op zijn minst stabiliseert.

Van november 2012 tot en met januari 2013 daalde het aantal vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen met 0,6 procent en voor appartementen met 3,9 procent, terwijl er 8,2 procent minder vergunningen werden verleend voor het optrekken van niet-woongebouwen. Alleen het aantal vergunningen voor woningrenovatie steeg met 0,6 procent, maar is intussen weer begonnen te dalen. De renovatie van niet-woongebouwen daalde met bijna 6 procent.

Van januari tot maart van dit jaar gingen 491 bouwbedrijven in België failliet. Dat betekent een stijging met bijna 2 procent vergeleken met de drie laatste maanden van 2012.

Subsidies

De teruggang in de Belgische bouw heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats is er de crisis. Daarnaast hebben de federale en de gewestregeringen allerlei subsidies en premies verlaagd of helemaal afgeschaft. Door al deze factoren samen is de prijs voor de bouw van een nieuwe woning of appartement gemiddeld met 8500 euro gestegen.

Reageer op dit artikel