nieuws

Corporaties kunnen hun duurzaamheid nu meten

bouwbreed

Duurzame nieuwbouwprojecten zijn inmiddels meer regel dan uitzondering, maar toch ontbreekt het bij veel corporaties nog aan een duidelijk en eenduidig duurzaam beleid. Een nieuw duurzaamheidslabel van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) kan daarbij helpen.

Met de nieuwe tool kunnen corporaties straks inzicht krijgen in de duurzaamheid van hun beleid, en zien waar ze staan ten opzichte van andere corporaties. De nieuwe toets biedt iets extra’s ten opzichte van bestaande duurzaamheidsmetingen, vindt programmamanager Sonja Timmermans van KWH. “Er is al de duurzaamheidscheck voor vastgoed en allerlei andere certficaten, maar die bekijken duurzaamheid van de technische en materialistische, harde kant. Dit label is een aanvulling waarbij meer wordt gekeken naar de zachte kant van duurzaamheid.”

Daarmee bedoelt Timmermans vooral bedrijfsvoering. “We hebben een vragenlijst voor medewerkers waar we de vragen of de organisatie een visie heeft op duurzaamheid, of duurzaamheid onderdeel uitmaakt van het beleid en hoe dit beleid wordt uitgedragen naar medewerkers en stakeholders .”

Maar het onderzoek gaat niet alleen uit van de beleving van medewerkers. “We doen ook nog een objectieve check waarbij we de corporatie vragen om de documenten te overleggen waaruit de duurzaamheidsclaims moeten blijken.” Volgens Timmermans is het label een stimulans voor de verdere professionalisering van de sector. “Er wordt veel geïnvesteerd in duurzaamheid, maar veelal nog ad hoc. Corporaties moeten vaak nog een duidelijk strategisch beleid ontwikkelen.“

Reageer op dit artikel