nieuws

Corporaties claimen schade

bouwbreed

Zo’n twintig corporaties stappen naar de rechter om schade te claimen voor misgelopen inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit blijkt uit onderzoek van koepelorganisatie Aedes.

Trage en onvolledige gegevens Belastingdienst belemmeren huurverhoging

Meer dan een derde van alle woningcorporaties maakt geen gebruik van de mogelijkheid de huren extra te verhogen bij huishoudens met een hoger inkomen. Een deel van hen was dat wel van plan, maar ontving onvoldoende inkomensverklaringen van de Belastingdienst om de maatregel verantwoord in te voeren, zo blijkt uit een enquête van Aedes onder 200 woningcorporaties.

Voordat de problemen rond de inkomstengegevens van de Belastingdienst bekend waren, was 20 procent van de corporaties al dit jaar geen gebruik te maken van de huurverhogingen naar inkomen. De grote meerderheid van hen voorzag grote uitvoeringsproblemen. Een derde heeft principiële bezwaren tegen huurverhogingen op basis van het inkomen.

Alle andere corporaties (80 procent) waren wel van plan de maatregel op 1 juli in te voeren. Vrijwel al deze corporaties geven aan dat zij de extra huurinkomsten nodig hebben om de nieuwe belasting die het kabinet corporaties oplegt (de verhuurdersheffing) te kunnen betalen. De helft van de corporaties zegt het geld ook nodig te hebben om investeringen te kunnen doen.

Problemen

Bij 64 procent van alle corporaties lukte het de huurmaatregel in te voeren. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Zes op tien corporaties ondervonden verschillende problemen bij het ontvangen van inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Gemiddeld ontbrak uiteindelijk bij één op de vijf huurders de verklaring.

De meeste huren stijgen op 1 juli 2013 met vier procent. Voor huurders met een inkomen boven 33.614 euro kan de huur maximaal 4,5 procent stijgen, bij een inkomen boven 43.000 euro met 6,5 procent. Het kabinet wil daarmee scheefwonen tegengaan.

Twintig corporaties geven nu aan dat ze overwegen de rijksoverheid aansprakelijk te stellen voor de huurinkomsten die ze hiermee zijn misgelopen. Zes corporaties hebben dat al gedaan. Het bedrag dat hiermee is gemoeid, is niet uit de resultaten van de peiling af te leiden.

Reageer op dit artikel