nieuws

‘Bouw moet nog een flinke slag maken’

bouwbreed

Als het gaat om het omgaan met nieuwe producten en technieken, moet in de bouwsector een flinke slag worden gemaakt. Meer zelfs nog dan bij de installateurs, denkt BuildUpSkillsNL-projectleider Jan Cromwijk.

< Vervolg van pagina 1

Van onze redactie economie

“V eel bedrijven realiseren zich weliswaar dat ze de ontwikkelingen moeten bijhouden, maar gaan er te gemakkelijk vanuit dat dit wel zal lukken.” Dat is naar zijn zeggen de dominante houding die hij ziet bij veel bouwers.

Een taak die het consortium samen met betrokken branches dan ook wil oppakken, is het bij bedrijven onder de aandacht brengen van de opgave waarvoor ze de komende jaren komen te staan, en wat daarbij komt kijken. Om als Nederland in 2020 aan de EU-eisen voor energiebesparing en de toepassing van duurzame energie te kunnen voldoen, staat in de gebouwde omgeving een flinke slag op het programma. Die levert veel werk op maar voor een flink deel heeft dat een ander karakter dan bouwers tot nu toe gewend zijn.

Onvoldoende voorbereid hiermee aan de slag gaan, schaadt volgens Cromwijk het eigen bedrijf en de klant, en vooral door dat laatste ook de hele bedrijfstak. Een dergelijke riskante manier van werken leidt tot faalkosten en een gebrekkig resultaat, waarmee niet alleen de reputatie van het betrokken bedrijf zelf een deuk oploopt. Ook andere bedrijven krijgen het onder hun potentiële opdrachtgevers veroorzaakte wantrouwen op hun bord.

De relatief kleine groep van voorlope rs kan volgens hem een belangrijke rol spelen in het meetrekken van de rest. Helemaal vooraan signaleert hij de vernieuwers, oftewel “innovators”. Dat kunnen uitvoerende bouwpartijen zijn maar ook toeleveranciers – veel vernieuwingen blijken juist productgedreven. Deze innovators worden enthousiast gevolgd door de “early adaptors”, bedrijven die nieuwe ontwikkelingen voortvarend oppakken.

De scheidslijnen op dit gebied lopen, zo onderstreept hij, niet alleen tussen bedrijven. Het gaat ook om personen binnen bedrijven. “Zo’n vernieuwer, dat kan er op een gegeven moment een zijn. Misschien de directeur maar evengoed iemand anders. Je hoopt dat zo i emand erin slaagt de hele organisatie mee te krijgen.”

Cursus

Training op maat voor precies die speci alismen waarmee een bedrijf zich op de markt wil profileren, houdt de scholingsopgave overzichtelijk. Daarbij komt, voegt Cromwijk daar nog aan toe, dat de genoemde aantallen werknemers niet allemaal daadwerkelijk naar een cursus hoeven. “Vaak volstaat het op korte termijn al als er binnen het bedrijf maar iemand is die over de vereiste specifieke kennis en vaardigheden beschikt. Die kan dan de andere medewerkers op weg helpen. Zeker als we zo iemand voorzien van goede tools of toolkits.” In het programma van BuildUpSkillsNL is de innovators en early adapters een belangrijke rol toebedacht. De ervaring is volgens Cromwijk dat de betrokken bedrijven hun kennis en vaardigheden op het gebied van toepassingen graag delen met anderen. Ook al zijn het potentiële concurrenten. “Omdat ze toch liever hebben dat die het goed doen. Dat is het beste voor de hele markt.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels