nieuws

Aantal faillissementen in de bouw loopt op tot 622

bouwbreed Premium

Het aantal faillissementen in de bouw is in de eerste vier maanden van het jaar opgelopen tot 622. In april gingen 151 bedrijven onderuit.

Cijfers van het Centraal Bureau laten zien dat de veelvuldig in de bouw aanwezige zelfstandigen relatief weinig het hoofd buigen voor de crisis. Liever dan opgeven halen velen de buikriem nog steviger aan. Eenvoudig vanwege een gebrek aan alternatief. Tegenover iedere twee zelfstandigen staan drie vennootschappen die failliet verklaard worden.

Vergeleken met de eerste vier maanden van 2012 zijn in dezelfde periode dit jaar ruim een kwart meer vennootschappen die actief zijn in de bouw onvrijwillig aan een einde gekomen. In het eerste kwart van 2012 gingen maandelijks zo’n negentig bouwvennootschappen failliet. De slachting liep in het voorjaar op tot boven de honderd per maand. Na de zomer zakte – met als negatieve uitzondering oktober (117) – het niveau naar tachtig per maand. Vanaf de jaarwisseling nam het aantal faillissementen van bouwbedrijven snel toe. In januari gingen 103 firma’s onderuit, in februari 135, in maart zelfs 148. Het CBS waarschuwt om de getallen niet als absolute afspiegeling van de grauwe werkelijkheid te beschouwen. Beter kan worden gekeken naar het voortschrijdende driemaandelijks gemiddelde. De getallen per maand vertekenen het beeld omdat het aantal zittingsdagen waarop de faillissementen worden uitgesproken door het jaar heen aanzienlijk fluctueren. In april sloten na een faillissement 124 vennootschappen. Vanaf de jaarwisseling sloten gemiddeld per maand 127 vennootschappen hun deuren.

In het jaar van de eeuwwisseling kende de bouw slechts 289 faillissementen van vennootschappen. Na de grote aanslagen die in 2001 de Verenigde Staten en vervolgens de wereldeconomie troffen, liep het aantal op tot 538 in 2003. In de jaren nadien tot het begin van de crisis zakte het niveau terug tot 400 faillissementen per jaar.

Reageer op dit artikel