nieuws

‘Wij gaan vaker zelf naar Den Haag’

bouwbreed Premium

Bestuursvoorzitter Job Dura en financieel bestuurder Bob Post van Dura Vermeer zijn de afgelopen jaren steeds vaker zelf in Den Haag te vinden. Op het Binnenhof proberen zij de sector voor het voetlicht te brengen. En dat is hard nodig. “De afstand tussen bouw en politiek is te groot geworden.”

Topman Job Dura maakt zich zorgen. Hij vreest een kaalslag in ‘zijn’ bouwsector. Maar, benadrukt hij, die is gedeeltelijk te voorkomen. Dan moet de overheid echter wel een handje helpen. “We maken als sector een transitie door. Voor het grootste deel zullen we dat zelf moeten doen, maar zonder steun van de overheid gaan we zware jaren tegemoet. Ook wij als Dura Vermeer.”

De bestuursvoorzitter vindt dat de overheid corporaties zoveel mogelijk moet ontzien (de Vestia-affaire kostte Dura Vermeer zo’n 70 miljoen euro aan omzet, red), starters moet steunen en niet verder mag bezuinigen op budgetten voor infrastructuur. Bovendien zou er een speciale regeling moeten komen om de nieuwbouw weer op gang te brengen. “Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een btw-verlaging op nieuwbouw, zoals die nu al geldt voor renovatie. Dat kost aan de voorkant geld, maar dat verdient zich terug doordat de nieuwbouw aantrekt en de werkloosheid minder oploopt. Met die boodschap gaan wij naar Den Haag.”

Brief

Een politicus die zijn visie deelt moet Dura nog tegenkomen. “Den Haag lijkt de bouw uit het oog te zijn verloren.” Daarom zijn Dura en Post steeds vaker in de hofstad te vinden. Met succes, volgens Post. “We merken dat de nieuwe generatie politici behoefte heeft aan informatie over de sector. Wij geven hen dat graag.” Er is echter nog veel te winnen. Zo deden de uitspraken van VVD-politica Barbara Visser onlangs in deze krant – het Kamerlid noemde de woningmarkt een “verschrikkelijk communistisch systeem” – de wenkbrauwen fronsen. Dura: “Ze beseft duidelijk niet dat de huidige situatie veroorzaakt is door het handelen van de overheid. Wij gaan haar een brief sturen waarin we dat nog eens uit zullen leggen.”

Een bouwdirecteur die zich in Haagse kringen begeeft, het lijkt wat vreemd. Het onder de aandacht brengen van de sector is toch bij uitstek een taak van brancheorganisaties? Dura en Post willen er niets van weten. Geen kwaad woord over Bouwend Nederland. Ja, Dura Vermeer was één van de grote bouwconcerns die eerder dit jaar kritiek uitte op de hoogte van de contributie en het functioneren van de brancheorganisatie, maar inmiddels zijn de rijen weer gesloten. “We hebben afgesproken daar niets meer over te zeggen.”

Dura vindt wel dat de brancheorganisatie en de vakbonden snel weer om tafel moeten gaan zitten. “We hebben liever vandaag dan morgen een nieuwe cao.” Wat daar in moet staan? “Het moet allemaal wat flexibeler, met name door het inleveren van een paar vakantiedagen”, vult financiële man Bob Post aan. “Daardoor wordt de Nederlandse cao iets goedkoper, waardoor onze concurrentiekracht zal toenemen.”

Gebeurt dit niet, dan zal de sector nog meer vakmensen verliezen, vreest Dura. “Dat is iets wat we als sector zelf op moeten pakken. Kijk, wij willen allemaal graag met onze eigen Nederlandse mensen werken, vanwege behoud van de cultuur in de onderneming en het bewaken van kwaliteitseisen en veiligheid, maar dat dreigt nu te duur te worden.” De topman wijst naar buitenlandse bouwconcerns als Strabag en Züblin. “Zij komen hier werken met hun eigen personeel, maar dragen niet bij aan de bedrijfstak eigen regelingen. Dat maakt het voor ons moeilijk om met hen te concurreren.”

Drie vragen over de crisis

Wanneer komt er volgens u een einde aan de crisis?

Job Dura: “We moeten niet denken in crisis of niet crisis. We hebben te maken met een nieuwe realiteit. De vraag is wanneer de bouwcapaciteit zich heeft aangepast aan de marktvraag. Dat zal nog wel een goede twee jaar duren.”

Wat moet de Nederlandse overheid doen om een einde te maken aan de crisis?

“De overheid moet ons ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe realiteit. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een btw-verlaging op nieuwbouw.”

Wat is de belangrijkste les uit de crisis?

“We zijn beter geworden in wat we doen. De sector is vraaggerichter en efficiënter gaan werken. We maken nu w oningen voor minimaal 60.000 euro, de grondprijs niet meegerekend. Dat konden we een paar jaar geleden nog niet. De crisis heeft ons tot samenwerking en innovatie gedwongen.”

Reageer op dit artikel