nieuws

‘Warmte van de zon wordt weinig benut’

bouwbreed

Zonnecollectoren wekken in Nederland momenteel ruim 3,5 keer meer energie op dan zonnepanelen. De aandacht voor ‘zonnethermie’ blijft echter achter bij die voor ‘zonnestroom’. En dat is jammer, vindt Marcel Cloosterman, want met zonnewarmte valt heel wat fossiele energie te besparen.

Zonnecollector levert 3,5 keer meer energie op dan zonnepaneel

Cloosterman behartigt als hoofd van de sector zonnewarmte van branchevereniging Holland Solar de algemene belangen van leveranciers van zonthermische voorzieningen. Het belang daarvan legt hij uit op een congres tijdens de vakbeurs Econergie 2013 die op 14 en 15 mei plaatsvindt in Euretco Hoevelaken.

Buiten Nederland vindt zonnewarmte volgens Cloosterman al wel meer toepassing. In Canada bijvoorbeeld helpen luchtcollectoren woningen en bedrijfsruimten op temperatuur te houden. Deze collectoren warmen buitenlucht. Een ventilator blaast net zo lang warme lucht naar binnen tot de gewenste temperatuur is bereikt. Een thermostaat schakelt daarna de ventilator uit. “In Canada werkt dat goed. Het is er koud maar de zon schijnt er ook veel”, zegt Cloosterman, “In Nederland werkt die techniek ook goed.” Zulke systemen kunnen volgens hem genoeg energie opwekken om bijvoorbeeld industriële droogprocessen op gang te houden.

In enkele projecten wordt in Nederland uit zonnewarmte ook koude gemaakt. Dat gebeurt met een adsorptiemachine. Dit toestel past in Cloostermans woorden vraag en aanbod van energie perfect op elkaar aan: “Hoe harder de zon schijnt hoe meer koude de machine maakt.” Zulke systemen zijn in zijn uitleg ‘redelijk duur’. “Maar dat is een kwestie van schaal: hoe meer mensen voor deze techniek kiezen hoe goedkoper die wordt.” Net als de luchtcollectoreis de ‘zonnekoeling’ in Nederland al in enkele projecten toegepast.

Zonnethermie is geen techniek die alleen in warme landen voldoet, zegt Cloosterman met nadruk. “Zonnecollectoren doen het goed in diffuus Nederlands zonlicht; anders dan zonnepanelen die het wel van direct zonlicht moeten hebben.” Zonnestroom krijgt naar zijn mening desondanks meer (politieke) aandacht dan zonnewarmte. “Zonnethermie betaalt ook zelf zijn opslag terwijl de energie van zonnepanelen in het openbare net wordt opgenomen.”

In Cloostermans becijfering wekken zonnecollectoren per vierkante meter tot vier keer mee r energie op dan zonnepanelen. “Ruim 21 procent van onze totale energiebehoefte kan met zonnecollectoren worden opgewekt: veel meer dan de 10 procent van windturbines op het land en de 14 procent van zonnepanelen!”

Reageer op dit artikel