nieuws

Vlaamse bouw ongelukkig met Nederlandse invasie

bouwbreed

De bouw- en vastgoedcrisis in Nederland drijft tientallen Nederlandse aannemers en duizenden Nederlandse bouwvakkers naar Vlaanderen, maar de aannemers daar zijn daar allesbehalve gelukkig mee. Ze willen wel bouwingenieurs uit Nederland en andere hoogopgeleiden, maar daar moet het dan ook bij blijven.

De afgelopen acht maanden zijn al minstens 4800 bouwvakkers uit Nederland aan het werk gegaan in België, vooral in het grensgebied. Dat bevestigen de Belgische en Vlaamse aannemersorganisaties. De Nederlandse bouwvakkers hebben zich gevoegd bij de tienduizenden Polen, Bulgaren, Roemenen en Portugezen, die al in België werken. Ze zijn niet alleen actief in ruwbouw maar ook in de afwerking. België en vooral Vlaanderen zijn interessant voor Nederlandse bouwvakkers omdat er duizenden vacatures bestaan voor bouwingenieurs, andere hoogopgeleiden en vakbekwame bouwvakkers, die maar niet ingevuld geraken. Het zou om zesduizend tot achtduizend vacatures gaan.

Voorzitter Marc Dillen van de VCB, de Vlaamse aannemersorganisatie, bevestigt de invasie van bouwvakkers uit Nederland, maar toont zich daar niet gelukkig mee. Hij hoopt ook dat in Vlaanderen “Nederlandse toestanden” zoals dumpingprijzen bij offertes en andere deloyale concurrentiepraktijken worden vermeden. De VCB startte in januari ook met een actie om Nederlandse bouwingenieurs naar Vlaanderen te halen. Dat heeft geleid tot tientallen sollicitaties. Maar, ziet Dillen: “Door de diepgaande bouw- en vastgoedcrisis in Nederland zien we niet alleen Nederlandse zelfstandigen maar ook Nederlandse bouwbedrijven naar België afzakken. Dat blijkt ook uit de dossiers die momenteel bij de Belgische erkenningscommissie liggen die aannemers erkent voor de uitvoering van overheidsopdrachten. Tot nu toe gingen de aanvragen vooral uit van bedrijven die gespecialiseerd zijn in waterwerken, grondwerken en groenaanleg. Meer recentelijk zijn daar nog aanvragen bijgekomen in andere categorieën, onder meer voor schrijnwerk, elektriciteitswerken, algemene aanneming, wegenbouw, metaalbouw en de aanleg van leidingen en waterzuiveringsinstallaties. Dit wijst erop dat de concurrentie vanuit Nederland zich verder diversifieert. De toegenomen Nederlandse concurrentie komt des te meer ongelegen omdat nu ook de Vlaamse bouwmarkt inkrimpt.”

Nederlandse bouwbedrijven die naar Vlaanderen uitwijken, doen dat onder meer omdat ze in eigen land tot 20 procent onder hun kostprijs moeten gaan om werken te bemachtigen. Dat is in Vlaanderen maar hooguit 5 procent. Daarmee worden de Vlaamse aannemers wel door hun Nederlandse collega’s uit de markt geprezen. Ook de loonfactor speelt een rol. De crisis heeft de lonen in Nederland een ferme tik bezorgd. In België kost een bouwvakker nog altijd 38 tot 45 euro per uur (inclusief de loonlasten voor de werkgever), maar Nederlandse bouwvakkers blijken in België met uurlonen van 14 tot 18 euro akkoord te gaan. Ook de vakbonden zien dat met lede ogen aan. Een woordvoerder van de christelijke bouwbond: “De meeste Vlaamse aannemers, zeker de kleinere, kunnen niet tegen de goedkope Hollanders concurreren. Het zijn vooral de grote Vlaamse aannemersbedrijven en zelfs de overheid die steeds vaker gebruikmaken van goedkope Nederlandse en Oost-Europese aannemers en onderaannemers.”

Reageer op dit artikel