nieuws

Vermindering van
regeldruk ook voor andere overheden

bouwbreed

De kabinetsdoelstelling om de regeldruk met 2,5 miljard euro te verminderen, moet worden uitgebreid naar alle overheden. Dat adviseert het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal).

“De overheid moet zich niet verliezen in een papieren werkelijkheid”, schrijft Actal-voorzitter Jan ten Hoopen in het advies aan minister Plasterk (binnenlandse zaken). Als alleen de rijksoverheid meedoet, helpt dat het bedrijfsleven en de burger wel, maar het is ontoereikend om de regeldruk merkbaar te verminderen.

Actal heeft al eerder geconstateerd dat de regeldruk van zelfstandige bestuursorganen flink is toegenomen. Daardoor merken bedrijven en burgers in de praktijk te weinig van het afnemen van de regeldruk. “Of mensen iets moeten van een ministerie, van een gemeente of van een toezichthouder maakt niets uit. Het blijft regeldruk”, aldus Actal.

Het college vindt dan ook dat regeldruk op gemeentelijk niveau nadrukkelijk moet worden meegenomen in de algemene doelstelling voor de vermindering. Anders dreigt bij decentralisatie naar gemeenten een boemerangeffect. “Voorkom dat met decentralisaties de rijksregeldruk wordt geboekt als vermindering, terwijl die keihard weer terugkomt in de vorm van gemeentelijke regeldruk”, aldus Ten Hoopen.

Het college vraagt ook aandacht voor de eenmalige uitvoeringskosten van wijzigingen in de wet- en regelgeving, zeker als die in de loop van één jaar plaatsvinden. Een voorbeeld daarvan is de btw-verhoging per 1 oktober, waardoor bedrijven met twee btw-regimes in een jaar geconfronteerd zijn. De eenmalige kosten zijn nu vaak verborgen.

Reageer op dit artikel