nieuws

Tunnelinstallaties weer een probleem

bouwbreed Premium

De gloednieuwe N201 en Waterwolftunnel bij Schiphol zijn gisteren met ruim een half jaar vertraging opengegaan. Het is de eerste provinciale tunnel die voldoet aan de strenge Europese tunneleisen.

Weer hebben de installaties voor hoofdbrekens gezorgd in de eindfase van een tunnelproject. Alle betrokken partijen roemen de samenwerking tijdens de uitvoering van de N201, maar de 49 tunnelinstallaties zorgden ook hier voor het openbreken van het contract.

Het project is ondanks de tegenslag in harmonie verlopen. Zowel de bouwcombinatie Heijmans/Boskalis, installateur Siemens als de opdrachtgever laat geen mogelijkheid onbenut om de goede samenwerking te benadrukken. Volgens projectmanager Roel Scholten van de provincie is dat vooral te danken aan de inzet van mensen en de bereidheid om het project centraal te stellen. De partijen zijn bij elkaar gaan zitten en hebben gezamenlijk een oplossing gezocht. De extra kosten worden zonder morren betaald als meerwerk.

Tegelijk heeft de alliantie bovenop het d&c-contract geholpen om de samenwerking te bevorderen, maar de projectmanager is ervan overtuigd dat de ‘poppetjes’ de doorslag geven voor het succes. “De structuur van een alliantie helpt om na te denken over risico’s en voorkomt conflicten, maar uiteindelijk ligt de sleutel in handen bij de mensen die binnen de structuur aan het werk zijn en is dat niet afhankelijk van de gekozen contractvorm.”

Formeel was het niet nodig om de nieuwe tunneleisen toe te voegen, omdat het project al volop in uitvoering was en het ontwerp al in kannen en kruiken, licht Scholten toe. Toch was het veel handiger om het lopende contract open te breken, omdat uiterlijk 2018 alle tunnels alsnog moeten voldoen aan de nieuwe Europese veiligheidsregels.

“We zijn om tafel gegaan en hebben de vr aag gesteld: wat moeten we aanpassen om aan de eisen te voldoen?” In de Waterwolftunnel zitten nu 49 installaties die onafhankelijk van elkaar en met elkaar in contact staan en worden aangestuurd vanuit het provinciale steunpunt in Hoofddorp. In de Tweede Coentunnel worden er 56 installaties geteld en in de A2 landtunnel 52. “Een kwestie van definitie, want ze voldoen allemaal aan de nieuwe strenge eisen.”

Volgens de projectmanager was de schade te overzien omdat van meet af aan een integraal plan was gemaakt. Enkele installaties zijn alsnog toegevoegd en de kwaliteitsborging van de bouwcombinatie is vervangen door Systems Engineering. Door het nieuwe reken- en tekenwerk is ruim een half jaar vertraging opgelopen. De extra kosten worden vergoed als meerwerk, maar de eindafrekening is nog niet gemaakt, verzekert Scholten.

Schoonmaakronde

Toch lijkt het erop dat een bescheiden plus overblijft in het alliantiepotje om tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer te verdelen. Bij oplevering had de Waterwolftunnel 3000 restpunten, maar daar zijn nu bij de openstelling nog maar een kleine twintig van over. Zondag is een laatste schoonmaakronde geweest en vanaf maandag 12.00 uur kan het verkeer makkelijker van Aalsmeer naar Schiphol.

In het oog springen de knalrode brandblussers die waterpas hangen ten opzichte van de scheefaflopende betegelde grijze tunnel. Noodzakelijk voor een goede watervoorziening, maar het ziet er wel raar uit. Gedeputeerde Elisabeth Post van Noord Holland beweerde bij de ondertekening van de openstellingsvergunning afgelopen vrijdag dat het project binnen tijd en budget is opgeleverd. Strikt genomen is dat dus niet helemaal waar, maar de vertraging en overschrijding vallen wel mee vergeleken met de Utrechtse landtu nnel (A2) of de tunnels in de A73.

De gemeenten Aalsmeer en Haarlemermeer zijn verantwoordelijk voor de cruciale vergunning om de tunnel te openen.

Zij gingen maanden geleden al akkoord met een voorlopige vergunning die al ter inzage werd gelegd, waardoor zes weken tijd werd bespaard. De bouwcombinatie heeft het ‘bevoegd gezag’ weten te overtuigen met uitputtende sessies over de 1568 eisen die aan de nieuwe tunnel zijn gesteld. “Stuk voor stuk zijn we die afgelopen en hebben laten zien welke maatregelen erbij horen.” Daaraan gekoppeld was een strafpunten systeem, waarbij een cruciale fout meteen de maximale 100 strafpunten zou opleveren. Inmiddels is de tunnel open en worden de komende maanden de laatste restpuntjes weggewerkt.

Reageer op dit artikel