nieuws

Saneringsalternatief Vestia nog ‘prematuur’

bouwbreed

Het plan om Vestia met achtergestelde leningen van collega-corporaties te financieren, is nog erg prematuur.

D at zegt zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken als Vestia. Maandag presenteerde een werkgroep van branchevereniging Aedes het alternatieve saneringsplan aan de Rotterdamse corporatie. Een nog op te richten coöperatie leent geld van corporaties en koopt vervolgens een omvangrijk deel van de woningportefeuille van Vestia. Motto: investeren in plaats van doneren.

Met het plan wordt beoogd een groot deel van de saneringsheffing ongedaan te maken. Corporaties moeten op dit moment gezamenlijk 700 miljoen euro bijdragen.

Vestia staat niet onwelwillend tegenover het plan en zal het de komende tijd gaan bestuderen. “Er zitten haken en ogen aan”, zegt woordvoerder Ronald Florisson. Bovendien is het volgens hem slechts een van de plannen voor de sanering van Vestia.

Een ander plan is het verkopen van grote delen van de woningportefeuille buiten het ker ngebied Rotterdam-Den Haag aan individuele corporaties.

Geen haast

Vestia heeft geen grote haast. De corporatie ligt op schema met de verkoop van woningen. De corporatie moet in tien jaar 15.000 woningen verkopen. Onlangs werden al bijna negenhonderd studentenwoningen aan Duwo verkocht.

Koopjesjagers

O ok koopjesjagers hebben zich bij Vestia gemeld; die willen soms maar 25 procent van de woz-waarde betalen. Ze maken geen kans. Meer vorderingen boekt de corporatie in de onderhandelingen met particuliere beleggers over de overname van grote aantallen woningen.

De gesprekken met de corporaties over woningverkoop verlopen veel stroever. Jim Schuyt, directeur-bestuurder van De Alliantie, en lid van de Vestia-taakgroep beaamt dat het eigenlijk te lang duurt. Maar dat heeft volgens hem onder meer te maken met het regeerakkoord. “Dan ontstaat er een nieuwe situatie en gaan corporaties kijken hoe hun vlag erbij hangt.”

Reageer op dit artikel