nieuws

Gelderland steekt nog eens miljoenen in steden

bouwbreed

Gelderland steekt nog eens 35,5 miljoen aan investeringen in steden en regio’s. Het bedrag komt bovenop de 120 miljoen die vorig jaar al ter beschikking is gesteld.

Met het geld moet de uitvoering van een groot aantal projecten op het gebied van onder meer economie, arbeidsmarkt, recreatie, ruimte, mobiliteit en leefbaarheid op gang worden gebracht.

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, verantwoordelijk voor Stad en Regio, is verheugd over de investeringen. “Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de leefbaarheid, de verhoging van de kwaliteit van de kernwinkelgebieden, de economische en toeristische versterking, de verbetering van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid en het toekomstbestendig maken van steden en regio’s met het oog op de vergrijzing. Onze regio’s en steden kunnen deze investering goed gebruiken in deze economisch niet gemakkelijke tijd.”

Het programma Stad en Regio is sinds 2001 een samenwerkingsprogramma tussen de provincie en zes regio’s, acht grote en vijf kleinere steden en staat voor dynamische steden en vitale regio’s. Werken aan dynamische steden en vitale regio’s betekent dat de provincie en haar partners investeren in domeinen die aandacht vragen en hoog op de agenda staan, zoals krimp. Dit gebeurt op basis van lokale kennis.

De partners van Stad en Regio hebben in 2012 gehoor gegeven aan de vraag van de provincie om te komen met programma’s die bijdragen aan het behalen van de ambitie waar de regio of stad staat in 2020.

Dit heeft geresulteerd in de stads- en regiocontracten die in april 2012 door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Provinciale Staten hebben tevens besloten van het totale beschikbare budget van 150 miljoen euro, 30 miljoen te reserveren voor een tweede tranche. Met deze tweede tranche kunnen partners inspelen op actuele en urgente maatschappelijke ontwikkelingen.

Reageer op dit artikel