nieuws

Crisis zit in aanpak van leegstand

bouwbreed

Overheid, vastgoedeigenaren, taxateurs: allemaal hebben ze een aandeel in het belemmeren van de enige remedie tegen kantoor- en winkelleegstand: verkleining van de voorraad.

Systeem keert zich tegen transformatie

< vervolg van pagina 1

Makkelijke oplossingen om daaraan wat te doen, zijn er niet, constateert PBL-onderzoeker Edwin Buitelaar. Elke partij moet zijn steentje bijdragen maar belangen daaromtrent zijn vaak tegengesteld.

Eigenaren waarderen hun panden te hoog op basis van taxaties die ongeschikt zijn om de werkelijke marktwaarde uit te drukken. Die is vaak lager en zou panden interessant kunnen maken voor aankoop door bijvoorbeeld projectontwikkelaar die ze een nieuwe toekomst wil geven. Gemeenten verder, moeten plannen met daaraan de verbonden gedroomde inkomsten loslaten.

Fiscale prikkels stimuleren eveneens het overaanbod aan winkels en kantoren. Beleggen in commercieel vastgoed is fiscaal gezien aantrekkelijk terwijl onttrekkingen dat veel minder zijn. Zowel de overdrachtsbelasting als de btw-heffing pakken voor het meest gewenste herontwikkeling, die van kantoren naar woningen, ongunstig uit.

Zodra eigenaren daadwerkelijk willen herstructureren, beloont de fiscus het als de bestemming daarbij kant oor of winkel blijft, denk aan de dan wel terugvraagbare btw. Het pleidooi is daarom transformaties fiscaal gunstiger te gaan behandelen. Maar ook daarvoor geldt dat dit alleen geen zekerheid biedt dat de opgave op gang komt. Verlaging van aankoopkosten zijn een andere weg om meer financiële ruimte te krijgen voor verbouwingen.

De oude gewoontes na de crisis weer oppakken, lijkt uitgesloten. Zelfs bij een gelijkblijvende voorraad, is de verwachting, zal het aanbod van lege kantoren verder toenemen.

Terwijl kantorenleegstand nu meer aandacht krijgt, blijkt ten aanzien van winkelleegstand nog weinig te worden ondernomen. Ten onrechte, stellen de onderzoeke rs. Dit probleem is groeiend en wordt, volgens hun analyse, bovendien onderschat.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels