nieuws

Crisis- en herstelwet nu echt permanent

bouwbreed

Sinds gisteren heeft de Crisis- en herstelwet (Chw) een permanent karakter. Daarnaast is de Chw en zijn tal van andere wetten op het omgevingsdomein aangepast. Het zijn verbeteringen om lasten te verminderen, meer flexibiliteit te krijgen in de besluitvorming en praktijkproblemen weg te nemen. Onder meer is nu het artikel over de inperking van het […]

Sinds gisteren heeft de Crisis- en herstelwet (Chw) een permanent karakter. Daarnaast is de Chw en zijn tal van andere wetten op het omgevingsdomein aangepast. Het zijn verbeteringen om lasten te verminderen, meer flexibiliteit te krijgen in de besluitvorming en praktijkproblemen weg te nemen.

Onder meer is nu het artikel over de inperking van het beroepsrecht van decentrale overheden aangepast. Die kunnen nu weer beroep instellen tegen besluiten van andere decentrale overheden. Het gaat hier alleen om besluiten die onder de reikwijdte van de Chw vallen.

Ook is nu de haven van Rotterdam onder de werking van de Cwh gebracht. Daarnaast verdwijnt het aparte planfiguur ‘gebiedsontwikkelingsplan’. De functie en alle onderdelen daarvan zijn nu in en via (een wijziging) van een bestemmingsplan geregeld. Andere delen van wetten die zijn aangepast zijn onder meer de Natuurbeschermingswet en Ontgrondingenwet.

Reageer op dit artikel