nieuws

commentaar / Huizenprijzen

bouwbreed Premium

H et rapport van de tijdelijke Tweede Kamercommissie huizenprijzen is een verdienstelijke poging om voor eens en voor al duidelijk te maken hoe het komt dat in ons land de prijsfluctuatie van woningen zo groot is geweest. Daar is de commissie onder leiding van D66-Kamerlid Kees Verhoeven in geslaagd.Duidelijk is nu dat de hypotheekrenteaftrek niet […]

H et rapport van de tijdelijke Tweede Kamercommissie huizenprijzen is een verdienstelijke poging om voor eens en voor al duidelijk te maken hoe het komt dat in ons land de prijsfluctuatie van woningen zo groot is geweest. Daar is de commissie onder leiding van D66-Kamerlid Kees Verhoeven in geslaagd.Duidelijk is nu dat de hypotheekrenteaftrek niet de oorzaak is geweest van de soms enorme prijsstijgingen in het verleden. Het restrictieve ruimtelijke beleid van de overheid heeft veel meer bijgedragen. Daardoor is er in feite constant te weinig gebouwd. De commissie spreekt daarbij zelfs over opzet om ervoor te zorgen dat de schaarste bleef bestaan, waardoor de opbrengsten uit de grond hoog zouden blijven.Tot zover het goede nieuws. Wordt gekeken naar de aanbevelingen, dan valt direct op dat een grotere rol van de overheid wordt bepleit. Dat is op z’n zachtst gezegd curieus te noemen. Immers, de belangrijkste conclusie is dat overheidsingrijpen de markt ernstig verstoord heeft. Wie garandeert dan dat nieuw overheidsingrijpen de markt weer op orde kan brengen?Wordt gekeken naar de manier waarop de overheid voor 1995, het startjaar voor het onderzoek, ingegrepen heeft tijdens crises, dan valt op dat het altijd een kwestie van investeringsbereidheid is geweest vanuit de overheid die het vertrouwen in de woningmarkt op peil heeft gehouden.Dat bleek bijvoorbeeld begin jaren tachtig toen de hypotheekrente tot zo’n 13 procent steeg, ontwikkelaars met enorme hoeveelheden onverkochte woningen bleven zitten en er prijsdalingen in de bestaande koopwoningenmarkt van zo’n 30 procent werden genoteerd.De toenmalige staatssecretaris van Volkshuisvesting Gerrit Brokx loste dat op door de prop aan koopwoningen om te zetten naar huurwoningen voor beleggers. Dat was al voldoende om vervolgens het hoogste woningbouwprogramma ooit te realiseren, 163.000.

Het huidige kabinet denkt ook in geld, maar dan alleen aan het heilige getal 3, het percentage dat ons begrotingstekort maximaal mag bedragen. Om dat te bereiken wordt bij corporaties en consumenten geld weggehaald dat daardoor niet meer geïnvesteerd wordt. Uit de eerste politieke reacties van PvdA en VVD op het rapport-Verhoeven kan nu al geconstateerd worden dat die houding helaas niet zal veranderen. In die zin is het rapport een gemiste kans.

Reageer op dit artikel