nieuws

‘Beperk betonreparaties infra’

bouwbreed Premium

Het aantal bruggen dat betonreparatie behoeft zal groeien naar 3500 per jaar in 2070. Dat kan worden beperkt tot zo’n 1500 door toepassing van kathodische bescherming, stelt Rob Polder van TNO.

Dat staat in een factsheet van TNO uit Delft. Polder stelt voor om op grote schaal kathodische bescherming toe te gaan passen. Dat is het beschermen van de wapening tegen corrosie door het verlagen van het elektrische potentiaal in het beton. De frequentie van de noodzakelijke betonreparaties neemt daardoor af. Maar Polder noemt ook andere maatregelen om problemen met het infrastructurele beton te beperken. Bijvoorbeeld grootschalige inspectie met niet-destructieve technieken zoals potentiaalmetingen, monitoren van zwakke plekken en hydrofoberen. “Verantwoord uitstellen van betonreparaties kan veel geld besparen. Onderzoek naar het verlengen van de levensduur van de betonreparaties leidt tot lagere kosten op de lange termijn. Om goede afwegingen te kunnen maken is het nodig de kosten van preventieve en curatieve maatregelen over de levenscyclus in beeld te brengen. Bovendien kunnen ook bij nieuwbouw van betonnen bruggen preventieve maatregelen genomen worden”, aldus de onderzoeker.

Reageer op dit artikel