nieuws

Ymere snoeit drastisch in zijn uitgaven

bouwbreed

Ymere schroeft de komende vijf jaar de investeringen met driekwart terug. Dat heeft de Amsterdamse woningcorporatie bekendgemaakt.

Investeringen driekwart lager

In 2012 werd nog een bedrag van ruim 370 miljoen euro in nieuwbouw en renovatie geïnvesteerd. Dat wordt teruggebracht naar circa 100 miljoen euro op jaarbasis. Dat bedrag wordt gebruikt om sociale en vrijesectorhuurwoningen te renoveren en te bouwen.

De scherpe daling van de investeringen is volgens Ymere – met 77.000 woningen de tweede corporatie van Nederland – het gevolg van het woonakkoord. De corporatie moet jaarlijks 75 miljoen euro verhuurdersheffing betalen. Daarnaast levert de corporatie de komende vijf jaar een bijdrage van 85 miljoen euro aan de sanering van onder meer Vestia.

Het niet of later in de tijd investeren in projecten heeft grote consequenties voor de noordelijke Randstad. Veel bewoners zullen te horen krijgen dat eerder aangekondigde renovatie- en sloopprojecten niet meer doorgaan.

Zogeheten co-makers, speciaal geselecteerde aannemingsbedrijven die nauw met Ymere samenwerken, zien het volume aan renovatie- en onderhoudsactiviteiten scherp afnemen. En de eigen werkorganisatie wordt verder ingekrompen. De komende weken gaat de corporatie daarover in gesprek met alle belanghebbenden.

Risico

Daarnaast blijft Ymere jaarlijks circa 70 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van koopwoningen. Maar dat gebeurt niet in uitbreidingsgebieden, maar in wijken met veel bezit. Bouwen op risico is niet meer aan de orde. Nieuwbouw gaat alleen nog door als 70 procent vooraf is verkocht. De corporatie kondigde verder op zoek te gaan naar innovatieve manieren om te zorgen dat er toch nog meer kan worden geïnvesteerd in de woningmarkt.

Reageer op dit artikel