nieuws

Weekers: Werkkostenregeling kan veel eenvoudiger

bouwbreed

Het belastingvrij verstrekken van werkmiddelen moet eenvoudiger en de administratieve lasten lager. Daartoe wil staatssecretaris Weekers de werkkostenregeling vereenvoudigen.

Volgens Weekers kan dat door de wetgeving in de loonbelasting beter te laten aansluiten bij hetgeen werkgevers in de praktijk als loon beschouwen. Daardoor hoopt hij dat het mkb de regeling aantrekkelijker vindt en meer gaat toepassen.

Uit voorlopige cijfers blijkt dat het gebruik van de werkkostenregeling het afgelopen jaar licht is gestegen van 10 procent in 2012, naar bijna 20 procent in 2013. Als er voldoende maatschappelijk draagvlak is, wil staatssecretaris Weekers de regeling verder vereenvoudigen. Zo wil Weekers kijken of het mogelijk is om het werkplekcriterium te vervangen door een algemenere toets, zoals het noodzakelijkheidscriterium. Dit houdt in dat wanneer een werkmiddel voor het werk noodzakelijk is, de werkgever in de loonberekening niet langer rekening hoeft te houden met een eventueel voordeel van privégebruik.

Daarnaast wordt gekeken naar oplossingen voor administratieve knelpunten waar het mkb nu mee te maken heeft. Veel mkb-ondernemers doen nu per kwartaal btw-aangifte, terwijl de loonafdracht en de bijbehorende afdrachtberekening juist maandelijks moet worden gedaan.

Het keuzeregime is nu verlengd tot 2015 in afwachting van de eventuele wijzigingen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels