nieuws

Waterbouwer profiteert van een sterke overheid

bouwbreed

De waterbouwsector profiteert bij de verwerving van grote projecten in het buitenland van de sterke financiële positie van de Nederlandse staat. Goede exportkredietverzekeringen helpen bedrijven als Boskalis, Van Oord en Heerema scherp in te schrijven.

Exportkredietverzekering door de Nederlandse staat vergroot de kans om een order te krijgen aanzienlijk, stelt Johan Schrijver, directeur van Atradius Dutch State Bussiness. Deze Atradius-tak treedt namens de overheid op als uitvoeringsorganisatie voor deze faciliteit.

“De mogelijkheden voor het verkrijgen van exportfinanciering”, weet hij, “zijn de laatste jaren over het algemeen moeilijker geworden, ook door nieuwe regelgeving. Doordat Nederland een triple A-status heeft, kan financiering voor een exportorder toch goedkoper uitvallen dan in landen met een lagere status.”

Voor werken zoals de aanleg van havens en installaties voor de olie- en gasindustrie plegen opdrachtgevers veelal ook financiering door de opdrachtnemer te eisen en dat bovendien in combinatie met een staatskredietverzekering. Alle leden van de OESO en ook andere exporterende landen bieden dergelijke verzekeringen aan voor hun bedrijfsleven.

Het financiële instrumentarium van een land heeft dus invloed op de concurrentiepositie van zijn exporteurs. “Dat geldt ook voor de financial engineering . Als je die goed weet te doen, heb je een voordeel.” Bedrijven profiteren kortom van een economisch sterke omgeving. Omgekeerd geldt dat trouwens ook.

Het grootste project ooit waarvoor bedrijven met overheidsgaranties hebben moeten meefinancieren, is het gaswinningsproject Ichthys voor de westkust van Australië. Een ‘gigaproject’ van ruim 30 miljard euro. Nederlandse bedrijven leveren hieraan een bijdrage voor bijna 2 miljard euro. De opdrachtgever betaalt bedrijven uit bankfinanciering. Dat is vooral van belang omdat het project zelf pas geld gaat opleveren als de beoogde gasexport daadwerkelijk op gang komt en voldoende geld oplevert.

De financiering gebeurt door een consortium van 24 banken, de looptijd gaat tot zestien jaar. De positie van de opdrachtgevers is sterk – er is sprake van een kopersmarkt. “Opdrachtgevers bepalen de condities. Niet altijd maar wel vaak blijkt dan dat je een contract alleen kunt binnenhalen als je ook financiering meebrengt.”

De opdrachtgevers van het Ichthys-project, het Franse Total en het Japanse Inpex, brengen 15 miljard euro investeringskapitaal mee. De rest van het benodigde geld komt van de banken. Voor dit soort grote en risicovolle projecten met een lange looptijd komen die echter alleen over de brug als voor een deel van de leningen sprake is van een kredietverzekering, weet Schrijver.

Ook bij tal van kleinere projecten werpen die voor Nederlandse bedrijven hun vruchten af. Namen noemen geldt als niet gepast maar, zo verzekert hij. “Het kan gaan om werken van 2 miljoen euro tot bijvoorbeeld de baggeropdrachten ter waarde van vele honderden miljoenen euro’s.”

Reageer op dit artikel