nieuws

‘Schreeuw van daken dat bouw energienota verlaagt’

bouwbreed

Hoezo zijn bouwbedrijven niet klaar voor de groene revolutie?Jan Willem van de Groep, programmaregisseur bij Energiesprong, wordt niet goed van de rapporten en brieven waarin dat beeld wordt gewekt. Met grote aannemers bewijst hij in opdracht van het Rijk het tegendeel. “De 13 miljard euro die elk jaar door de schoorsteen verdwijnt, kan ook aan energiezuinig bouwen worden uitgegeven.”

Investeren in de waterhoofdige bouw is niet slim, redeneerde financieel geograaf Ewald van Engelen donderdagavond bij Pauw en Witteman . Kletskoek, vindt Jan Willem van de Groep. “Van Engelen weet niet dat de bouw de grootste concurrent is van energiebedrijven”, reageerde hij direct op twitter. Eerder die week stoorde hij zich aan een onderzoek van staatssecretaris Mansveld. Daarin werd gesuggereerd dat de bouwsector nauwelijks verstand zou hebben van duurzame nieuwbouw. Energieneutraal bouwen vanaf 2015 komt veel te vroeg, concludeerden het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoekscentrum Nederland. Een dergelijke maatregel zou bovendien tot groot verzet leidden onder aannemers en ontwikkelaars: duurzaam bouwen is te duur.

“Dat is een volstrekt verkeerde weergave van de praktijk”, weerlegt de greenspirator, zoals Van de Groep zichzelf noemt op twitter. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken richt hij zich al jaren op de energietransitie in de gebouwde omgeving.

“De bouwindustrie is in staat om 40 procent goedkoper notanulwoningen te bouwen. Dat blijkt ook uit de experimenten die wij met grote én kleine aannemers en corporaties verrichten. Gemiddeld geeft een corporatie 180.000 euro uit aan een nieuwbouwwoning. Ik durf de stelling aan dat je voor 160.000 euro een energienotaloze woning kan bouwen.” Gerenommeerde instituten denken daar volstrekt anders over. Hoe komt dat? “De ingeschakelde adviesbureaus rekenen met ver achterhaalde kengetallen. Ik vergelijk het altijd met de autoindustrie. Als je geen kennis in huis hebt van het systeem, dan is niemand in staat de kostprijs uit te rekenen. Denk je dat een adviesbureau de kostprijs van een Toyota Prius uit kan rekenen? Dat kan alleen de autofabrikant zelf. Op die manier moet je ook naar energieconcepten en gebouwen kijken.”

Concurrent

Te weinig groene vingers in de bouw. Van de Groep baalt van dergelijke berichten. “De bouw zou moeten claimen: in 2030 hebben wij de gebouwde omgeving energieneutraal gemaakt. Bouwend Nederland hoor je dat niet zeggen. Hoe dat kan? De vereniging weet kennelijk niet waar haar eigen leden mee bezig zijn. Als Brinkman zou weten dat de bouw zich kan positioneren als de grootste concurrent van energiebedrijven, dan schreeuwt hij dat van de daken. Kijk je er zo naar, dan kan het de sector 250 miljard euro opleveren aan bouwomzet tot 2030. De rekensom is eenvoudig. Jaarlijks verdwijnt er 13 miljard euro door de schoorstenen van Nederlandse huishoudens. Dat geld kunnen zij ook uitgeven aan energiezuinige woningen.”

Bouwend Nederland, de Neprom, Aedes en de NVB overleggen al jaren met de overheid in het zogeheten Lente-akkoord. Samen maken ze afspraken om de bouwpraktijk geleidelijk aan te confronteren met nieuwe duurzaamheidseisen. Het gaat Van de Groep niet snel genoeg. “Het is allemaal slappe hap. De bouw kan veel beter.

Twee weken geleden suggereerden de partijen om de energienormen niet te snel te verhogen in een brief aan Blok. Een epc-nulwoning zou 30.000 euro duurder zijn. Dat is gewoon nonsens. ”

Van de Groep geeft tegengas. Met grote bouwers, corporaties en verschillende brancheverenigingen bereidt hij een green deal voor die op 18 april wordt aangeboden aan Blok. Bouwend Nederland geeft niet thuis. “Ik probeer draagvlak te vinden bij de belangrijkste brancheorganisaties. Bij Bouwend Nederland kom ik niet verder dan de duurzaamheidsman. De vereniging ziet duurzaamheid nog te veel als iets wat er bij hoort, terwijl het gewoon business is voor de bouw.”

De green deal in voorbereiding betreft het renoveren van 100.000 woningen. Ook daar bestaan misverstanden over, concludeert Van de Groep. “Renovatie is niet perse de opgave voor de aannemer van de hoek. Het is gewoon een industriële opgave waarbij ook de grote bouwers een rol spelen.”

De aannemer als concurrent van de energieleverancier. Zal de nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen dat geluid willen overbrengen? “Verhagen kent als oud-minister van Economische Zaken de energiewereld natuurlijk goed. Of dat een voordeel is of nadeel weet ik echter niet. Ik denk eerlijk gezegd dat hij vooral de beperkingen zal zien. Terwijl ik zou zeggen dat het alternatief voor de energierekening bij de bouw vandaan komt. Op die manier helpt hij de sector uit het slop.”

Reageer op dit artikel