nieuws

Publiek vastgoed wacht miljardenafschrijvingen

bouwbreed

De voorraad publiek en maatschappelijk vastgoed in ons land, in totaal 85,5 miljoen vierkante meter, kampt met overaanbod, leegstand en kwaliteitsgebrek. Miljardenafschrijvingen lijken onvermijdelijk, meldt Vastgoedmarkt.

Waar de pijn in de commerciële vastgoedmarkt voor een flink deel al is genomen, komen de problemen van publiek of maatschappelijk vastgoed nu pas bovendrijven. Vooral bij onderwijsvastgoed is een explosieve mix ontstaan van grootschalige nieuwbouw, onhoudbare financieringslasten, dalende leerlingaantallen en een oplopende leegstand.

De problemen leiden volgens Bouwstenen voor Sociaal, het platform voor maatschappelijk vastgoed, tot steeds meer maatschappelijke schade. Daar komt bij dat veel (semi-)maatschappelijke instellingen niet of nauwelijks inzicht hebben in hun vastgoedportfolio en de verliezen daarop.

Wel weet Bouwstenen voor Sociaal dat met maatschappelijk vastgoed een jaarlijks bedrag van 14,5 miljard euro is gemoeid. Ongeveer 60 procent van de publieke markt heeft een onderwijs- of zorgfunctie. Juist hier zijn de problemen urgent. Zo stelde minister Jet Bussemaker van Onderwijs onlangs dat vastgoed het grootste financiële risico vormt voor mbo-instellingen. Momenteel staan zeven roc’s onder verscherpt financieel toezicht. Het zorgvastgoed kampt met soortgelijke proble men. Sinds 2007 worstelde de zorgsector al met de afschaffing van het bouwregime, een lagere vergoeding van de k apitaallasten en groeiende boekhoudproblemen. Net nu de rust enigszins leek teruggekeerd, besloot het kabinet-Rutte II om 3 miljard euro te bezuinigingen op de AWBZ.

Reageer op dit artikel