nieuws

Meer inzicht in effect stadsplannen

bouwbreed

Het Centraal Plan Bureau en het Planbureau voor de Leefomgeving ontwikkelen twee instrumenten om bestuurders meer inzicht te geven op de effecten van verstedelijkingsprojecten op het functioneren van de stad.

Bij grote investeringen waaraan het rijk meebetaalt wordt doorgaans een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. Dikwijls hebben bestuurders moeite om hun plannen te herkennen in het beeld dat uit de analyse naar voren komt. De bureaus bieden een helpende hand met twee instrumenten die als aanvuling op de analyse planobjectivering en agglomeratie-exploitatie worden genoemd. Het CPB en het PvdL nodigen iedereen uit die betrokken is bij het verstedelijkingsbeleid om de nieuwe instrumenten te testen en samen te werken.

Lees mogen het hele verhaal in Cobouw

Reageer op dit artikel