nieuws

Meer bebouwing langs dijk mogelijk met rekenmodule

bouwbreed Premium

Rond waterkeringen ontstaan ruimere mogelijkheden om te bouwen. Met een door Deltares ontwikkelde module kan nauwkeuriger dan voorheen de sterkte van dijken worden bepaald.Hierdoor is het niet meer nodig ruime veiligheidsmarges te hanteren.

DAM geeft inzicht in werkelijke sterkte waterkeringen

Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV werkt momenteel met behulp van de Dijk Analyse Module (DAM) van kennisinstituut Deltares aan een verbeterde legger van het hoogheemraadschap van Rijnland. De legger bestaat uit digitale kaarten waarop te zien is waar langs waterkeringen wel of niet mogen worden gebouwd. Die bebouwingsgrenzen zijn in het verleden behoorlijk conservatief vastgesteld, omdat de dijkbeheerders geen nauwkeurig beeld hadden van de werkelijke toestand van de dijken.

De afgelopen vijf jaar heeft het hoogheemraadschap de toetsing op veiligheid van deze keringen uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze toets zijn veel data ingewonnen en analyses gemaakt. Deze data kunnen nu ook gebruikt worden voor het opstellen van de legger. De verwachting is dat de nieuwe legger minder ruimte in beslag zal nemen dan de huidige.

Met de DAM is het mogelijk bestaande databases van de waterschappen aan elkaar te koppelen. “Door de beschikbare gegevens te gebruiken als input voor de berekeningen en vervolgens resultaten van de berekeningen geautomatiseerd in kaarten te verwerken, krijg je een betrouwbaar beeld van de minimale afmetingen van de dijk”, licht projectmanager Steven Sjenitzer van Royal Haskoning DHV toe. Zo kunnen de onderzoekers in een computermodel bijvoorbeeld fictief ontgravingen van het dijklichaam in de berekeningen meenemen. Het softwarepakket DAM maakt het mogelijk dit voor grote dijkstrekkingen te doen en ook nog eens in veel kortere tijd dan voorheen.

De verwachting is dat op veel plaatsen de grenzen waarbinnen gebouwd mag worden zonder vergunning van het waterschap een stuk dichter bij de waterkering komen te liggen.

In het gebied van Rijnland voert Royal Haskoning DHV de berekeningen uit voor in totaal 1000 kilometer dijk. Het bureau verwacht het project in de zomer af te ronden.

Reageer op dit artikel