nieuws

Infra brengt geld in laatje Volker Wessels

bouwbreed

Volker Wessels heeft afgelopen jaar fors minder verdiend met zijn Nederlandse bouw- en vastgoedactiviteiten. De daaruit behaalde operationele winst viel terug van 49 miljoen tot 1 miljoen euro.

onderkop

Da t blijkt uit de cijfers die het Amersfoortse bouwconcern gisteren heeft gepubliceerd.

De teruggang wordt volgens de bouwonderneming veroorzaakt door de huidige overcapaciteit en de voortdurende prijsdruk op de Nederlandse markt. Volker Wessels verwacht op korte termijn geen verbetering in de bouw- en vastgoed. Nieuwe reorganisaties bij de bedrijven die in deze sector a ctief zijn, sluit de directie dan ook niet uit.

Veel beter deed Volker Wessels het op de Nederlandse inframarkt. De operationele winst daalde weliswaar met een kwart, maar kwam nog altijd uit op 60 m iljoen. Ook in het buitenland waren het hoofdzakelijk de infrabedrijven die het geld in het laatje brachten. Ruim 90 procent van de totale operationele winst – vorig jaar 138 miljoen – werd behaald door de infratak.

Door afboekingen op de grond- en vastgoedpositie van in totaal 196 miljoen, reorganisatiekosten en faillissementen van enkele opdrachtgevers, belandde Volker Wessels onder aan de streep in het rood. Het verlies kwam uit op 123 miljoen. Het is voor het eerst in dertig jaar dat de bouwer geen winst wist te behalen.

Volker Wessels wist de omzet met bijna 4 procent op te voeren, tot 4,9 miljard euro. De stijging werd vooral behaald door de divisie energie en telecom, goed voor 1,1 miljard aan opbrengsten. Op de Nederlandse bouwmarkten (infra, bouw en vastgoed) leverde het concern een kleine 200 miljoen aan omzet in. De buitenlandse omz et steeg met 100 miljoen tot ruim 1,1 miljard.

Prijsaanpassingen

Het aantal verkochte woningen uit eigen ontwikkeling verdubbelde tot ruim 1500, de opbrengsten liepen door prijsaanpassingen terug. In totaal verkocht Volker Wessels afgelopen jaar 3822 nieuwbouwhuizen, tweehonderd meer dan in het jaar ervoor.

Het bouwbedrijf is 2012 gestart met ruim 5,4 miljard euro aan opdrachten in portefeuille. Daarvan zal ongeveer 3 miljard, oftewel 55 procent, dit jaar worden uitgevoerd, 1,3 miljard in 2014 en 1,2 miljard in 2015 en latere jaren.

onderkop

vraag?

“tekst”

vraag?

“tekst”

vraag?

“tekst”

onderkop

< vervolg van pagina 1

Biedt de huidige orderportefeuille hoop in barre tijden?

Financieel directeur Jan van Rooijen: “Nou ja, zonder orderboek wordt het helemaal moeilijk. Maar het is uiteindelijk niet meer dan een indicatie van het werk voor komende jaren. Wat ons vooral goed doet, is dat er een verschuiving waarneembaar is naar meer beheer- en onderhoudscontracten. Die bieden voor meerdere jaren zekerheid aan volume. Kijken we naar 2013 dan moet er overigens nog wel werk bijkomen om de begrote omzet te halen. Maar dat is niet anders dan in andere jaren.”

Vorig jaar heeft u aangegeven dat in verband met de bouwmalaise zo’n driehonderd van de 16.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Blijft het daarbij?

“Feitelijk zitten we in een doorlopend proces van afstemming van de capaciteit aan het werkaanbod. Vorig jaar hebben we vooral een aantal bedrijven samengevoegd dat onder een bepaalde kritische massa dreigde te zakken. Maar we blijven aanpassen waar nodig. Van een concernbrede reorganisatie is echter geen sprake. We bekijken het van bedrijf tot bedrijf.”

Volker Wessels zit al even zonder bestuursvoorzitter sinds het vertrek van Gerard van de Aast. Komt er nog een opvolger of wordt de bestuurstop wellicht anders ingericht?

“De situatie is momenteel zo dat de raad van bestuur uit vier leden bestaat. Henri Holterman zit als gedelegeerd commissaris de raad voor. Hoelang die situatie blijft, kan ik nu niet aangeven.”

Reageer op dit artikel