nieuws

De federatie

bouwbreed

Met weemoed zal menig bouwer terugdenken aan de tijden in de branche toen het AVBB nog een federatie was van zelfstandige organisaties. In de eigen club konden dan de zaken aan de orde komen waar je als aannemer in jouw tak van sport tegenaan liep. Het grote macrobeeld en het jaarlijkse gesprek met de coördinerend […]

Met weemoed zal menig bouwer terugdenken aan de tijden in de branche toen het AVBB nog een federatie was van zelfstandige organisaties. In de eigen club konden dan de zaken aan de orde komen waar je als aannemer in jouw tak van sport tegenaan liep. Het grote macrobeeld en het jaarlijkse gesprek met de coördinerend bouwminister, het Bouwberaad, mocht de federatie doen.

In de eigen club was het gezellig. Je had de afdelingen, de regio’s en de hoofdvestiging. Er was sprake van een bottom-upbenadering. De afdelingen hadden het voor het zeggen, althans bij Nvob en Vagww.

Was het toen allemaal zo goed? Nee natuurlijk. Avbb-voorzitters als Frans de Vilder, afkomstig van de grote bouwers verenigd in de Nivag, de Nieuwe Vereniging Aannemers Grootbedrijf, moesten maar al te vaak op eieren lopen om alle lidverenigingen tevreden te houden. In hun jaarredes werden bij wijze van spreken de woorden geteld die hij over had voor elke lidvereniging.

Uit die kruiwagens met kikkers moest dan maar één brancheorganisatie gesmeed worden, Bouwend Nederland. Die moest dus de belangen gaan behartigen van b&u, gww, funderingsbedrijven, kabel- en leidingleggers, hoofdaannemers, onderaannemers en ga zo maar even door. Hans Andersson van Andersson Elffers Felix is de man geweest die bedacht dat je met een andere structuur de hele zaak bij elkaar kon houden. De top-downstructuur was geboren.

Een beetje naïef was dat wel. Alsof dat de bestaande tegenstelling tussen groepen zou wegnemen. Dat bleek ook wel. De gespecialiseerde aannemers gingen niet mee. Een enkele Nvob-afdeling richtte de Nvbu op en Vagww-leden inclusief een oud-voorzitter verenigden zich in MKB Infra. Dat groeide met een aantal andere specialisten uit tot Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra. En dat bevalt de aannemers onder leiding van een ondernemer uitstekend.

Zou Bouwend Nederland dan ook terug moeten naar een federatiemodel? Dat heeft z’n voors en tegens. Belangrijker is nog wel dat het top-downbestuursmodel verdwijnt. Daar herkennen leden zich nooit in.

Reageer op dit artikel