nieuws

Agentschap NL vernieuwt
leidraad prestatiecontracten

bouwbreed Premium

Agentschap NL heeft zijn leidraad prestatiecontracten vernieuwd waardoor verduurzaming van de gebouwde omgeving sneller gerealiseerd kan worden.

Als leveranciers en opdrachtgevers in hun contracten energiebesparingsprestaties opnemen, bereiken zij sneller de verduurzaming van gebouwen. De leverancier moet dan prestaties en opbrengsten meetbaar en objectief evalueerbaar maken. Zo wordt de transparantie groter. Dit is aantrekkelijk voor zowel de eigenaar als de gebruiker van een gebouw.

Omdat werken met prestatiecontracten nog geen gemeengoed is, is het maken ervan in de praktijk nog niet zo eenvoudig. De vernieuwde leidraad die het agentschap heeft laten ontwikkelen ondersteunt het opstellen van prestatiecontracten voor technisch beheer en onderhoud van gebouwen. Deze leidraad biedt tools om afspraken te maken met de leverancier over klanttevredenheid, duurzaam beheer, binnenklimaat, optimale kosten en kwaliteit én innovatie.

Tips en valkuilen voor zowel de opdrachtgevers als voor de leverancier zijn erin opgenomen. Met behulp van zogenoemde key performance – indicatoren wordt een ideale balans gezocht om kosten en energie te besparen en de kwaliteit van het onderhoud te verhogen.

De leidraad geeft ook een toelichting op het bonus/malussysteem in prestatiecontacten. Belangrijk is om haalbare afspraken te maken, voor de eigenaar of huurder én voor de leverancier.

Ook zijn meet- en verificatieprotocollen en voorbeelden van modelprestatiecontracten toegevoegd.

Reageer op dit artikel