nieuws

Wereldbank bepleit 
vergroening steden

bouwbreed

De honderd grootste steden in de wereld moeten vergroenen. Zij zijn verantwoordelijk voor 60 tot 70 procent van de emissies broeikasgassen. Dat zegt de nieuwe president van de Wereldbank Jim Yong Kim.

De strijd tegen klimaatverandering moet voortvarend ter hand worden genomen, vindt Kim. Anders dreigen er conflicten of natuurlijke hulpbronnen die als gevolg van opwarming van de aarde schaarser worden zoals drinkwater en voedsel.

Die strijd moet in ieder geval bestaan uit het energievriendelijker, zo niet energieneutraal maken van de gebouwde omgeving. Daarvoor is in ieder geval een werkend systeem van emissiehandel nodig. Nu is door de crisis de prijs van CO 2 -uitstoot tot vrijwel nul gereduceerd waardoor er geen prikkel meer is om over te schakelen op een duurzame economie.

Daarnaast vindt Kim dat overheden moeten ophouden met het subsidiëren van fossiele brandstoffen waar nu miljarden aan uitgegeven wordt.

Met zijn woorden steunt de Wereldbank-president de uitlatingen van Nicholas Stern, voorzitter van het Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment aan de London School of Economics. Deze econoom schreef in opdracht van de Britse overheid in 2006 een rapport over de economische impact van klimaatverandering. In Davos verklaarde Stern nu dat hij met dat rapport volledig fout zat. “Het is veel, veel erger”, zei hij bij het Wereld Economisch Forum.

Absorberen

In zijn rapport in 2006 ging Stern er vanuit dat er 75 procent kans was op een temperatuurstijging op aarde van 2 tot 3 graden. “Terugkijkend heb ik de risico’s onderschat. De planeet en de atmosfeer lijken minder CO 2 te absorberen dan we verwacht hadden en de uitstoot stijgt behoorlijk hard. Sommige effecten komen dan ook sneller op ons af dan we toen dachten”, aldus Stern.

Daarmee doelt hij vooral op de stijging van de zeespiegel. Gebleken is dat het smelten van de ijskappen sneller gaat dan enkele jaren geleden werd gedacht. Bovendien, en dat effect is groter dan het smeltwater, zet water bij een hogere temperatuur uit waardoor de zeespiegel sterker stijgt.

Ook hij vindt derhalve dat overheden en bedrijven sneller moeten omsc hakelen naar duurzame productie. Dit mede omdat de temperatuurstijging ergens tusse n de 4 en 5 graden zal uitkomen. “Dit is zo gevaarlijk dat we snel moeten handelen. Of willen we Russisch roulette spelen met twee kogels?”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels